13. – 14. juni 2018
Kunstnerdalen og Hadeland

Kittelsen, Skredsvik, Kistefoss og Grinakervev