Onsdag 29. august 2018
Torgrim Titlestad

Torgrim Titlestad (født 30. juni 1947) er en norsk professor, dr.philos ved Universitetet i Stavanger. Han har skrevet flere bøker om motstandskampen i Norge under den andre verdenskrig, og biografier om NKP-lederen Peder Furubotn.

Torgrim Titlestad
Professor , dr. philos ved  Universiteet I Stavanger.
Tittel: “Vikingtid, motstandsrett og folkestyre.

Det er ikke tilfeldig at  Norge ofte regnes som et av de mest rettsdemokratiske og frihetsbaserte land I verden. Sagaene handler mer om kamp for frihet, folkestyre og religionsfrihet enn om plyndrings- og erobringstokter. Titlestad viser hvor utbredt folkestyretenkningen var i de norrøne samfunnene. Han forteller om det norrøne tingsystemet og individets rettsforståelse som en kime til vårt moderne folkerettslige demokrati.

I samtale med journalist Frode Rekve formidles dette historisk viktige materiale

Print Friendly, PDF & Email