Onsdag 28. september 2022
Jon Harald Holm
Smuglere for Norges frihet

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 12.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering i Spiseriet. Her serveres «Dagens lunsj» inkl. kaffe – kr 195,-. Meny: oppgis senere
Her bestiller du bord (sett dato 28. september og trykk «neste») senest tirsdag formiddag før møtet. Spiseriet ønsker at det bestilles på denne måten fremfor pr. telefon.

Flyktninger, kurer- og forsyningsruter fra oslofjordområdet til Bohuslän. Nordmenn og svenskers innsats.

(fra intervju fra 70-årsdagen av Boe Johannes Hermansen). Foto: Boe Johannes Hermansen
Jeg har i mange år interessert meg for krigshistorie og Forsvaret, sier Jon Harald Holm, som har arvet interessen etter sin far, som var avsnittssjef i Milorg i søndre Østfold og den første distriktssjefen i HV O1.

Han har vært med i redaksjonskomiteen for boken om Moss under okkupasjonstiden. I 1988 gav han ut boken Milorg D. 11 – militær motstand i Østfold og Follo.

Flere interesser

Holm har flere interesser som tar tid. – Modellfly, radiostyrte fly og elektriske tog er blant hobbyene. Togbanen har han på hytta i Øyer. – Den er etter hvert blitt så stor at det snart ikke er plass på hytta. Jeg håper at fly- og toginteressen smitter over til barnebarna, tilføyer han med et smil.

Flere verv

Jon Harald er mangeårig medlem i Onsøy Rotaryklubb, hvor han blant annet har vært president. I Onsøy Forsvarsforening har han også vært leder. Samme verv har han hatt i Fredrikstad Forsvarsforening. I SHV 111, i Sjøheimevernet i Østfold, har han vært ivrig befal.

Etter befalsutdanning tok han lærerskolen på Eik, før han fortsatt med engelsk mellomfag ved Universitetet i Oslo. En mastergrad ble avlagt i England, før han tok historie hovedfag og ble cand. phil.

Jubilanten startet sin yrkeskarriere i Krogstadelva, hvor han arbeidet i to år. Deretter fikk han en toårlig stipendiatstilling ved Norges Hjemmefrontmuseum som ”Østfoldspesialist”.

Han har forøvrig hatt noen avbrekk. Ett år på midten av 90-tallet var han konservator ved Østfold fylkes billedarkiv, før han fikk jobb som seniorkonservator og forskningsleder ved Flymuseet i Bodø. – Jeg innrømmer at jeg er flygal. Drømmen var å bli bush-flyger i Alaska, men fornuften seiret og jeg ble lektor i stedet. Men jeg fløy i 16 år, legger han til

«Smuglere for Norges Frihet. Flyktninge, kurer og forsyningsruter Østfold, Vestfold, Telemark – Bohuslän 1940-45.» 

Foredraget er basert på boken med samme tittel som ble utgitt 8. mai ifjor. 
På grunn av begrenset tid blir hovedvekten på sjø-rutene fra søndre  Østfold til Bohuslän. 

Hvis du ønsker å kjøpe boken som foredraget er basert på, kan du vippse: pris 389,- .

Print Friendly, PDF & Email