Onsdag 28. august 2019
Jon-Roar Bjørkvold
Det musiske menneske

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 11.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering (2 snitter og kaffe/te for kr 130,-),

Jon-Roar Bjørkvold (født 2. mai 1943 i Oslo) er en norsk professor i musikkvitenskap.

Bjørkvold er mag. art. i musikkvitenskap fra 1969 med fagkretsen musikk, engelsk og russisk. Magisteravhandling om Mikhail Glinkasromanser. Han ble dr. philos. i 1981 på avhandlingen «Den spontane barnesangen – vårt musikalske morsmål» som ble utgitt i 1985.

Jon-Roar Bjørkvold ble ansatt som universitetslektor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1970, professor samme sted fra 1982.

  • 1979 Barnas egen sangbok
  • 1979:»Barnesangen — vårt musikalske morsmål» (knyttet «Barnas egen sangbok»)
  • 1984:»Komponist og samfunn. Hanns Eislers musikk i lys av liv og skrifter, Schönberg og Brecht»
  • 1985:»Den spontane barnesangen — vårt musikalske morsmål (doktoravhandling 1981, trykt 1985)
  • 1988:»Fra Akropolis til Hollywood. Filmmusikk i retorikkens lys»
  • 1989 Det musiske menneske
  • 1998 Skilpaddens sang
  • 2003 “Vi er de tusener…” – Norske musikkhistorier
  • 2008 Foten trår, hjertet slår. Musikk — Mennesker — Mening. Lydok der Bjørkvold leser egne tekster i samspill med musikk

Jon-Roar Bjørkvolds hjemmeside

Print Friendly, PDF & Email