Onsdag 25. september 2019
Jørgen Randers
” Kan vi løse klimaproblemet, i Norge og globalt?»

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 11.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering (2 snitter og kaffe/te for kr 130,-),

Jørgen Randers (født 22. mai 1945 i Worcester, England) er professor og tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI. Randers har vært dypt engasjert i miljøspørsmål og forsket på klimaproblematikk i nesten 40 år. I internasjonal sammenheng gjorde han seg første gang bemerket i 1972, som medforfatter til boken Hvor går grensen? (engelsk tittel Limits to Growth). Han har vært særlig opptatt av problemene med overbefolkning, spesielt i den tredje verden.[1]

Randers er cand. real. i faste stoffers fysikk fra Universitetet i Oslo 1968.[2] Han påbegynte en doktorgrad i fysikk ved Massachusetts Institute of Technology, men byttet til å studere ledelse og fullførte sin Phd i management ved Sloan school 1973.[3]

Han ledet Lavutslippsutvalget, som leverte sin rapport til Miljøverndepartementet i oktober 2006. Ifølge dette utvalget kan Norge redusere utslippene av klimagasser med to tredjedeler innen 2050, noe utvalget karakteriserer som «ikke umulig dyrt».[4]

2012 skrev han boken 2052: a global forecast for the next forty years[5], som omhandler den globale utviklingen frem til 2052.

Randers har vært medlem av Arbeiderpartiet i 40 år. Han betegner seg selv som «klimapessimist».[6]

Randers er sønn av Gunnar Randers og nevø av Arne Randers Heen.[7][8]

Print Friendly, PDF & Email