Onsdag 25. april 2018
Halvor Tjønn

Tittel: Hvorfor Russland aldri ble et demokrati?
Sted: Scandic City Hotel – City Scene. Inngang fra Nygaardsgaten
Dato: Onsdag 25. april 2018

Tjønn er oppvokst i Skien, Telemark. Han arbeidet som utenriksmedarbeider i Stavanger Aftenblad fra 1981 til 1986.

Fra 1986 til 2014 var han utenriksmedarbeider i Aftenposten og arbeidet i tre ulike perioder som avisens korrespondent i Moskva.
Den siste korrespondentperioden var fra 2010 til 2011.[1] Mellom 2001 og 2010 arbeidet han som journalist i hovedsak med spørsmål tilknyttet islamistisk terrorisme, internasjonal migrasjon, innvandring og integrering.
Fra 2014 arbeider han som uavhengig journalist, forfatter og foredragsholder, og skriver blant annet for Dag og Tid og Norges Forsvar. Han har kritisert avishusene for at de ved å si opp journalister med språk- og kulturekspertise undergraver sitt fortrinn som informasjonskilde.[2]

Tjønn tok hovedfag i historie i 1981 på en avhandling om Fossum Jernverk på 1600-tallet.[3] I den populærhistoriske bokserien Sagakongene har han skrevet biografier om kongene Harald Hardråde og Olav Tryggvason. I 2006 skrev han en bok om Vikingenes Russland. I 2011 utgav han boka Muhammed – slik samtiden så ham om de eldste skriftlige overleveringer fra muslimske historikere om religionstifteren Muhammeds liv, slik de ble nedtegnet i de første generasjonene etter Muhammeds død.[4][5][6][7]

Høsten 2015 utgav Tjønn boken Russland blir til, en populærhistorisk framstilling av Russlands historie fra vikingtid og fram til og med Ivan den grusommes regime.

Print Friendly, PDF & Email