Onsdag 21. november 2018
Geir Lundestad

Geir Lundestad (født 17. januar 1945) er en norsk historiker som særlig har forsket på den kalde krigens historie. Han var direktør for Det norske Nobelinstitutt fra 1990 til 2014.[1]

Lundestad er født i Sulitjelma, et gruvesamfunn i Salten, og oppvokst i Bodø. Hans fagområde er nyere historie med vekt på USAs forhold til Vest-Europa under den kalde krigen. Lundestad er sannsynligvis mest kjent for «empire by invitation» (imperium gjennom invitasjon), hans forklaringsteori på hvordan Europa fikk, i utgangspunktet skeptiske, USA til å knytte seg sterkt og forpliktende til forsvaret av Vest-Europa mot Sovjetunionen under den kalde krigen.

Lundestad ble cand. philol. med hovedfag i historie ved Universitetet i Oslo i 1970; tema for hovedoppgaven var norsk-tyske relasjoner etter andre verdenskrig. I 1976 tok Lundestad doktorgrad i historie ved Universitetet i Tromsø. Doktoravhandlingen The American non-policy towards Eastern Europe 1943-1947: Universalism in an area not of essential interest to the United States omhandler hvordan USA vurderte sitt generelle ønske om frihandel i Øst-Europa opp mot hensynet til et avspent forhold til Sovjetunionen.

Lundestad var ansatt ved Universitetet i Tromsø fra 1974 som universitetslektor i historie, professor i amerikakunnskap (197988), professor i historie (1988-90). Han har også deltatt i forskningsprosjekt ved Harvard University (1978-79, 1983) og the Woodrow Wilson Center (1988-1989). Lundestad var fra 1990 direktør ved Det norske Nobelinstitutt og fungerte også som sekretær for Den norske Nobelkomite, selv om han ikke selv var medlem av komitéen.

Lundestad utgav i 1985 en lærebok i internasjonal politisk historie etter 1945, Øst, vest, nord, sør. Boka er ny revidert utgave ca. hvert femte år og er utkommet på flere språk, som svensk, russisk, kinesisk. Den engelske utgaven er den mest solgte og er særlig populær ved læresteder i Kanada.[2]

I en økseulykke i barndommen mistet Lundestad to fingre på høyre hånd.[3]

Print Friendly, PDF & Email