Onsdag 18. august 2021
Audun Aas
Smerte

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 11.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten).

  • Maksimalt 180 personer – KUN FOR PÅMELDTE!
  • Ved inngang fra Nygaardsgaten står det én person som slipper folk inn med én meters mellomrom
  • Rikelig tilgang på Antibac
  • Garderoben benyttes ikke. Eventuelt yttertøy tas med inn på City Scene
  • Etter foredraget er det anledning til hyggelig samvær med servering I City Bar & Spiseri. Her serveres Dagens lunsj. Meny og pris oppgis i nyhetsbrevet i forkant av møtet.
    iDet er nødvendig å bestille bord på telefon 69 38 57 85 . evt. e-post; restaurant@hotelcity.no.

Audun Aas er anestesilege og arbeider nå deltid på Smerteseksjonen ved Sykehuset Østfold. Høsten 2018 ga han ut “Smerteboken – fra vondt til bedre” på Dreyers Forlag, Oslo. Boken oppsummerer moderne kunnskap om smerte som fenomen og ulike smertetilstander, inkludert behandlingsmuligheter. Den tar også opp smertehistorie, genetikk, psykologi, kjønnsforskjeller, placebofenomenet og smerte i ulike aldersgrupper. Forskningen avdekker stadig nye og overraskende sammenhenger, ofte på tvers av det man tidligere trodde, men det meste av denne nye kunnskapen er ikke alminnelig kjent. Et stykke på vei gjelder dette også leger og annet helsepersonell.

Smerte og alder. Kroppen forandrer seg gjennom livet, og aldringen begynner allerede i tyveårene. Smerteforekomsten øker noe med alderen, men de aller eldste ser ut til å ha noe mindre vondt. Hva skjer i kroppen, og hvilke hensyn gjelder ved smertebehandling av godt voksne mennesker?

Effekten av ingenting. Vi er vant til å tenke på placebo som lureri, og på placeboeffekten som ren innbilning. Men placebo gir konkrete forandringer i kroppen, og må altså representere noe annet og mer enn innbilning. Hvordan kan vi utnytte placeboeffekten bedre, og kan det gjøres uten at noen blir lurt?

Smerte og kjønn. Kvinner har sterkere, hyppigere og mer langvarige smerter enn menn. Hvorfor er smertesansen kjønnsdiskriminerende?

Smerte og psykologi. Det er en vanlig oppfatning, også blant leger og annet helsepersonell, at smertetilstander ofte sitter “mellom øra”, men forskningen støtter ikke dette synet. Smertepasienter flest er helt vanlige og normale mennesker. Psykologiske forhold er likevel av stor viktighet for hvordan vi takler smerte, og om vi klarer å leve et godt liv selv om plagene er vanskelige å lindre.

En vanskelig venn. Det er umulig å tenke seg moderne smertebehandling uten morfin og andre sterke smertestillende midler. Men mange land i Vesten har dårlig kontroll med disse medikamentene. I USA dør 40.000 mennesker hvert år av medisiner som er skrevet ut lovlig av leger. I Norge er dette problemet langt mindre, og leger og myndigheter har noenlunde kontroll. Hvorfor er de sterkeste midlene også de farligste? Og hvordan kan de brukes med størst mulig nytte og lavest mulig risiko?

Print Friendly, PDF & Email