Tirsdag 25. oktober 2022
Gudspartikkelen med Svein Tindberg
Blå Grotte

Dato: Tirsdag 25. oktober 2022 kl. 19.00
Sted: BLÅ GROTTE, Fredrikstad

Arrangemensansvarlig: 
Nina Oksmo E-post: nina.lill.oksmo@fredfiber.net – Mob.: 92 64 80 51
Pris for Fredrikstad Pensjonistakademi : kr 370,00 + billettavgift: kr 390,00
(Ordinær pris: kr 495,-)

LENKE TIL PÅMELDING

OBS! Endret fra onsdag 2. november på Det Norske Teatret

GUDSPARTIKKELEN
av Svein Tindberg og Kjetil Bang-Hansen 

Svein Tindberg og Kjetil Bang-Hansen er tilbake med nok en forestilling hvor de undrer seg over temaet om troen på noe større.

Tro og vitenskap blir ofte satt opp som motsetninger.  Vitenskap bygger på fornuft, teorier og eksperimenter, mens tro bygger på myter, tradisjon, gamle hellige skrifter og dogmer. Men, når det kommer til stykket er det ikke sikkert motsetningene er slik. For når vi nærmer oss det ukjente, slik vi for eksempel gjør i partikkelfysikken eller i astrofysikken, så er det som om vitenskap og tro nærmer seg hverandre. Hva er egentlig forskjellen mellom fysikkens «big bang» og Guds «bli lys»? Er det ikke bare forskjellige måter å uttrykke seg på, en matematisk-fysisk teori og en fortelling?
Svein Tindberg og Kjetil Bang-Hansen har tidligere tatt for seg Markus-evangeliet, Apostlenes gjerninger og Abrahams barn. 
Nå tar de for seg temaet; tro mot vitenskap – må man velge?

Print Friendly, PDF & Email