Onsdag 19. januar 2022
Fremtidsfullmakt og arv
Advokatfirmaet Ytterbøl & Co

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 11.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering I Spiseriet. Her serveres «Dagens lunsj» inkl. kaffe og kake eventuelt dessert for kr 195,-. Det anbefales å bestille bord 
på telefon  69 38 57 84 mandag kveld/tirsdag formiddag før onsdagsmøtet.

Slik lager du en fremtidsfullmakt

Artikkelen og bildet er hentet fra Huseiernes Landsforbund.

Lag fremtidsfullmakt før det er for sent. Da kan du bestemme hvem som skal ta vare på dine interesser hvis du ikke klarer. Huseierne hjelper deg med å tilpasse fremtidsfullmakten!

Lag en fremtidsfullmakt nå, så har du bestemt hva som skjer med deg og din økonomi hvis du får en endret hverdag.

Fremtidsfullmakten kan si noe om hva som skal skje hvis du blir rammet av en ulykke, slag demenssykdom som alzheimer.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et dokument som forteller om hva du ønsker skal skje med deg og din økonomi hvis du får en endret hverdag gjennom ulykke, slag eller demenssykdom.

Det kan for eksempel være at du blir så avhengig av hjelp at du ikke kan bo for deg selv, men må bo på sykehjem eller institusjon. Med en fremtidsfullmakt kan du peke ut en fullmektig som får mulighet til å selge boligen din eller andre eiendeler. Og eventuelt fordele midlene slik du har bestemt i fullmakten.

Uten fremtidsfullmakt vil Statsforvalteren (Fylkesmannen) oppnevne en verge til deg hvis ulykken rammer. Dette vil som oftes være ektefellen. Men du kan ikke låne, du kan ikke pantsette og du kan ikke dele ut arv. Det gjør at oppnevnelsen av verge gir mange begrensninger. Du kan risikere å få en fremmed verge, særlig hvis du ikke har ektefelle eller søsken.

Fremtidsfullmakter er regulert i vergemålsloven og gir deg større selvbestemmelsesrett om hvem som skal ivareta dine interesser og hvordan dette skal skje, dersom du ikke lenger skulle være i stand til det på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred.

En typisk situasjon hvor du bør tenke på å utforme en fremtidsfullmakt, er i de tilfellene du har demens eller andre sinnslidelser i familien.

Fremtidsfullmakter er svært praktiske og dersom fullmakten blir utformet slik at den tilsvarer en typisk vergefullmakt utsted av statsforvalteren (fylkesmannen), vil det ikke lenger være behov for noen offentlig oppnevnt verge. Du bestemmer altså selv hvem som skal håndtere dine anliggender og hva som skal utføres.

Fremtidsfullmakt når du er gift

Ektefeller setter vanligvis inn hverandre som fullmektiger og da kommer det ofte opp spørsmål om de kan skrive en felles fullmakt.

NB: Vi i Huseierne vil anbefale av praktiske årsaker at man skriver hver sin.

Fremtidsfullmakt til barn

Dersom ektefellen også skulle bli svekket kan man ta inn som et alternativ at ett eller flere barn blir fullmektiger i stedet.

Og her kan det dukke opp flere praktiske problemstillinger; å ha to eller flere barn som fullmektiger kan være svært upraktisk dersom flere må medvirke for å kunne betale en strømregning e.l.

Det som kan være å anbefale er at du setter inn en fullmektig i utgangspunktet, men at det ved større disposisjoner, for eksempel salg av fast eiendom, skal være flere fullmektiger i fellesskap som tar avgjørelser.

I tillegg bør ønsket om å utpeke flere fullmektiger avstemmes over risikoen for at fullmektigene blir uenige i en slik grad at uenigheten blir stående i veien for en fornuftig ivaretagelse av fullmaktsgiverens interesser. Alternativet er altså å gi de fullmakt hver for seg. Dette kan være anbefalt å diskutere med dine barn slik at dere sammen kan finne en god løsning.

Print Friendly, PDF & Email