Onsdag 18. oktober 2023
Jon-Roar Bjørkvold
«Med musiske våpen. Okkupasjon og motstand. Sanger i krig»

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 12.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering i Spiseriet. OBS! Dette møtet varer 1 1/2 time!
Her serveres «Dagens lunsj» inkl. kaffe – kr 245,-. kl. 13.30 Meny: Tradisjonell finnbiff med potetpuré, bacon og tyttebær. Minibrownie og kaffe.
Her bestiller du bord (sett dato 18. oktober) og trykk antall og «neste») senest tirsdag formiddag før møtet. Spiseriet ønsker at det bestilles på denne måten fremfor pr. telefon

Sentral musikksosiolog og mannen bak storfaget i musikkvitskap.

Jon-Roar Bjørkvold vart tilsett som universitetslektor i musikkvitskap ved UiO i 1970, først som lærar i satslære. Han gjekk deretter videre til å undervise i musikkhistorie og musikksosiologi, og vart professor ved instituttet i 1982. Han hadde ansvaret for utviklinga av storfaget i musikkvitskap, som kom på plass i 1984. I dette storfagstillegget var formidling, musikalsk utøving og forholdet mellom teori og praksis vesentleg. Bjørkvold si utvikling av storfaget var vellukka, og faget vart tilbydd studentane ved IMV i 20 år, fram til kvalitetsreforma i 2004. 

Bjørkvold vart dr.philos. i 1981 med avhandlinga Den spontane barnesangen – vårt musikalske morsmål. Han var opptatt av visse formlar og melodiar hos barns melodirepertoar. I 1979 kom han med den populære songboka Barnas egen sangbok. Andre sentrale publikasjonar er Det musiske menneske (1989), Skilpaddens sang (1998) og “Vi er de tusener…” – Norske musikkhistorier (2003). Også Bjørkvolds bøker om filmmusikk kan trekkast fram, for eksempel Fra Akropolis til Hollywood. Filmmusikk i retorikkens lys som kom ut i 2. opplag i 1996.

Bjørkvold forlét Universitetet i Oslo i 2005.

Med musiske våpen av Jon-Roar Bjørkvold

L

Print Friendly, PDF & Email