Onsdag 19. oktober 2022
Rania Maktabi
Marokko: En kvinnevennlig arabisk stat?

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 12.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering i Spiseriet. Her serveres «Dagens lunsj» inkl. kaffe – kr 195,-. Meny: Biff Stroganoff med grønnsaker, potetpuré og syltet agurk. Her bestiller du bord (sett dato 19. oktober og trykk «neste») senest tirsdag formiddag før møtet. Spiseriet ønsker at det bestilles på denne måten fremfor pr. telefon.

Faglige interesser

Forskningsfeltet er politiske forhold i Midtøsten generelt, og arabiske kvinners rettsstillings spesielt.

Hun forsker på statsborgerskap, det vil si forholdet mellom stat og borgere i bl.a. LibanonSyriaKuwaitQatarMarokko og Egypt. I mars 2018 redigerte hun sammen med Nils A. Butenschøn boka Brennpunkt Midtøsten: Byene som prisme (Universitetsforlaget, 2018) der hun skrev kapittelet om Doha.

De siste tre årene har hun publisert om forholdet mellom dommere og statsmakt, og kvinnelige juristers mobilisering for å reformere patriarkalske lover i Midtøsten.

Se f. eks. Female Citizenship in Kuwait and Qatar: Globalization and pressures for reform in two rentier states (2016), Female Lawyers in Morocco, Lebanon and Kuwait speak after 2011 (2016) og Enfranchised Minors: Women as People in the Middle East after the 2011 Uprisings (2017).

I 2012 disputerte hun med avhandlingen The Politicization of the demos in the Middle East: Citizenship between Membership and Participation in the State ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Rania Maktabi er statsviter av utdanning, med støttefagene sosialantropolgi og arabisk storfag fra Universitetet i Oslo (1992). Hun har vært ansatt ved Høgskolen i Østfold siden 2004 og har kurs i internasjonal politikk, politisk analyse og komparativ politikk. Tidligere har hun jobbet som forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo (1993 – 2000), og som forskningsassistent ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (1991 – 1993). Hun har erfaring fra feltarbeid og forskningsopphold i Syria, Libanon, Jordan, Egypt, Kuwait, Qatar og Marokko.

Mohammed VI in 2015

Marokko er et monarki der kong Mohammed VI
nedstammer fra et dynasti som har styrt landet siden
1600-tallet. Etter 2004 har kongedømmet hatt en
kvinnevennlig politikk innad, og kongen har eksportertreligiøs
pragmatisme utad.
I foredraget kommer Rania Maktabi inn på forholdet
mellom monarkiet, religion og politikk i Marokko.
Landet sammenlignes med andre stater i den arabiske
verden for å framheve dets egenart.

Print Friendly, PDF & Email