Onsdag 18. mai 2022
Rania Maktabi
Marokko: En kvinnevennlig arabisk stat?

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 11.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering I Spiseriet. Her serveres «Dagens lunsj» inkl. kaffe og kake eventuelt dessert for kr 195,-. Det anbefales å bestille bord 
på telefon  69 38 57 84 mandag kveld/tirsdag formiddag før onsdagsmøtet.

Faglige interesser

Forskningsfeltet er politiske forhold i Midtøsten generelt, og arabiske kvinners rettsstillings spesielt.

Hun forsker på statsborgerskap, det vil si forholdet mellom stat og borgere i bl.a. LibanonSyriaKuwaitQatarMarokko og Egypt. I mars 2018 redigerte hun sammen med Nils A. Butenschøn boka Brennpunkt Midtøsten: Byene som prisme (Universitetsforlaget, 2018) der hun skrev kapittelet om Doha.

De siste tre årene har hun publisert om forholdet mellom dommere og statsmakt, og kvinnelige juristers mobilisering for å reformere patriarkalske lover i Midtøsten.

Se f. eks. Female Citizenship in Kuwait and Qatar: Globalization and pressures for reform in two rentier states (2016), Female Lawyers in Morocco, Lebanon and Kuwait speak after 2011 (2016) og Enfranchised Minors: Women as People in the Middle East after the 2011 Uprisings (2017).

I 2012 disputerte hun med avhandlingen The Politicization of the demos in the Middle East: Citizenship between Membership and Participation in the State ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Rania Maktabi er statsviter av utdanning, med støttefagene sosialantropolgi og arabisk storfag fra Universitetet i Oslo (1992). Hun har vært ansatt ved Høgskolen i Østfold siden 2004 og har kurs i internasjonal politikk, politisk analyse og komparativ politikk. Tidligere har hun jobbet som forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo (1993 – 2000), og som forskningsassistent ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (1991 – 1993). Hun har erfaring fra feltarbeid og forskningsopphold i Syria, Libanon, Jordan, Egypt, Kuwait, Qatar og Marokko.

Marokko er et monarki der kong Mohammed VI
nedstammer fra et dynasti som har styrt landet siden
1600-tallet. Etter 2004 har kongedømmet hatt en
kvinnevennlig politikk innad, og kongen har eksportert
religiøs pragmatisme utad.
I foredraget kommer Rania Maktabi inn på forholdet
mellom monarkiet, religion og politikk i Marokko.
Landet sammenlignes med andre stater i den arabiske
verden for å framheve dets egenart.

Print Friendly, PDF & Email