Om oss

Fredrikstad Pensjonistakademi er et forum for alle over 60 år, uansett bakgrunn, som ønsker opplevelser innen samfunn, kunst og kultur. Virksomheten drives i hovedsak gjennom foredragsvirksomhet, besøk i musikk- og teaterinstitusjoner og kortere og lengre turer i inn- og utland.

Kontingenten er p.t. kr 400,- pr. kalenderår. Medlemskap gir rett til å delta gratis på de foredragene som omfattes av programmet, og å delta på arrangementer og turer i Pensjonistakademiets regi. Medlemmer som melder seg inn etter at påmeldings-fristen for vårarrangementene er gått ut, betaler halv årsavgift første året.
Fredrikstad Pensjonistakademi har sine foredragsmøter på Scandic City Hotel i Fredrikstad. Exakt Regnskapsbyrå AS er vå regnskapsfører.

Hensikten

Hensikten er med andre ord å:

  • Fremme det enkelte medlems utvikling
  • Styrke samfunnsengasjementet
  • Tilby et sosialt fellesskap

Styret

Sture Solvang, leder
Berit-Julie Pedersen, sekretær
Gunnar Haagensen, styremedlem
Rolf M. Gjermundsen, styremedlem
Kari Agerup, styremedlem
Knut Næss, styremedlem
Ellen Treimo, styremedlem

Kort historikk om Fredrikstad pensjonistakademi

Pensjonistakademiets 1. programkomité.  Øverst Hilde Alnæs og Karsten Jamissen. Nederst fra venstre: Siri Dahlback, Sidsel Jamissen og Odrun Buer.

Hilde Alnæs, Odrun Buer og Siri Dahlback hadde vært medlemmer i Sarpsborg Pensjonistakademi et par år, da de i 1994, tidlig på våren, begynte å planlegge noe lignende i Fredrikstad. I Sarpsborg fikk de støtte og gode råd med på veien. De tok kontakt med Folkeuniversitetet, og studierektor Kjell Ivar Marthinsen stilte seg straks positiv til planene.

Det viktigste var at han kunne påta seg det økonomiske ansvaret for utgifter til lokale og foredragsholdere, og at han også var villig til å dekke eventuelle underskudd i startfasen. Dessuten kunne Folkeuniversitetet påta seg alt kontorarbeide, og konsulent Ellen Marthinsen ble Akademiets uvurderlige medspiller.
Trekløveret Siri, Odrun og Hilde gikk i gang med forberedelsene. De inngikk avtale med Fredrikstad Handelstands forening om leie av lokale for høstsemesteret -94 og sikret seg tre eminente foredragsholdere; Arne Martin Klausen, Finn Erik Vinje og Richard Herrmann.

De bestemte seg for ikke å gå ut med annonser i avisene, men å spre informasjon gjennom bekjente. Dessuten fikk de laget et informativt skriv som de puttet i postkassene til eventuelle interesserte.

Etter hvert var det behov for å supplere den lille arbeidsgruppen, og de fikk med Siri Dahlback og Karsten Jamissen, samt Ola Øgar Svendsen. Sistnevnte trakk seg ganske snart og ble erstattet av Birgit Wiggen.

Alle detaljer kom nå på plass: kontingenten, fastsatt til kr. 150,- pr. år, møtetid kl. 11.00 siste onsdag i måneden, foredrag ca. 1 time, deretter bespisning for de som måtte ønske det.

Den 28. september 1994 ble så det første møtet holdt. Fremmøtet var så stort, ca. 150, at det måtte søkes etter større lokaler allerede til neste møte. Avtale ble inngått med Klubbselskapet Phønix, der Pensjonistakademiet holdt til helt frem til våren 2010. Siden har foredragsmøtene funnet sted på Rica City Hotel, Fredrikstad.

Asbjørn Solstad, Arne Kr. Sollid og Tore Graham kom nå med i arbeidsgruppen. Medlemstallet steg stadig. Det ble arrangert turer til teater, museer og andre severdigheter; alltid med god oppslutning.
Det ble også satt i gang grunnkurs i data med 28 deltakere. En bridgegruppe og en tegnegruppe ble meget populære.

På årsmøtet 27. mars 1996 ble det lagt fram forslag til vedtekter, til arbeidsutvalgets sammensetning og til en valgkomité. Hilde Alnæs hadde frasagt seg gjenvalg etter tre år som leder, og Arne Kr. Sollid gikk inn i hennes sted. Hun fortsatte imidlertid som styremedlem.

Det har vært inspirerende å merke den interessen medlemmene viser, både når det gjelder foredrag, teater og turer. Foredragsrekken er svært imponerende. Kunst- og kulturturene og reisene i inn- og utland er svært populære og ofte overtegnet. Medlemstallet økte raskt, og da det nærmet seg 650, ble det satt inntakstopp. Denne ble snart oppløst, da det viste seg at det også ble en del naturlig avgang. Siden har medlemstallet vært relativt stabilt på mellom 600 og 650.

Fredrikstad Pensjonistakademi har også hatt gleden av å hjelpe i gang liknende akademier i Moss og Halden. En tid møttes representanter fra Østfoldakademiene hvert år til utvikling av ideer. Det var også kontakt med det sentrale organet U3A, med deltakelse på deres årlige landskonferanser. Disse treffene har nå opphørt. Pensjonistakademiene er nå med i den nye medieverdenen, med hjemmesider på ”webben” hvor det kan utveksles og innhentes informasjon. Fredrikstad Pensjonist-akademi er helt i begynnelsen av denne utviklingen. Våren 2010 ble domenet www. pensjonistakademiet.no etablert.

Perioden mellom årsmøtet 2009 og årsmøtet 2010 ble tiden med de store endringene. Vår samarbeidspartner siden oppstarten, Folkeuniversitetet Fredrikstad og Sarpsborg, slo seg selv konkurs i mai 2009. Vi måtte finne en ny samarbeidspartner til å ta seg av regnskapsføringen og den daglige administrasjonen. Valget falt på Axepta Regnskap AS som har løst oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Etter at Klubbselskapet Phønix fikk nytt vertskap, viste det seg snart at deres målsetting harmonerte dårlig med vår, slik at det ble aktuelt med nye lokaler til foredragsmøtene. Flere lokaler var aktuelle, men Rica City Hotel, med sin beliggenhet, sine fine lokaler og sitt svært imøtekommende personale ble et lykkelig valg.
Med økonomien i god orden, god administrasjon, lokaler hvor vi føler oss velkomne og vi nå også har ”kommet på nettet”, mener vi at vi kan se fremtiden lyst i møte.