Kontakt oss

Fredrikstad Pensjonistakademi c/o Accountor,
Dikeveien 54, 1661 Rolvsøy.

Saksbehandler:  69 33 91 00
fredrikstad@accountor.no

Vår e-postadresse er:
post@pensjonistakademiet.no

Skriv til oss

Styret

Styrets sammensetning 2020/2021 er:

Leder Sture Solvang, Myråsveien 9, 1661 Rolvsøy
E-post: sture.solvang@me.com
Tlf. mob.: 91 13 98 78

Kasserer Gunnar Haagensen, Svingen 4, 1671 Kråkerøy
E-post: gunnar.haagensen@outlook.com
Tlf. mob.: 91 37 56 51

Sekretær Berit-Julie Pedersen, Storgata 19, 1607 Fredrikstad
E-post: berit-julie@bjped.no
Tlf. mob.: 41 46 41 64

Styremedlem Nina Lill Oksmo, Sponheimveien 17, 1613 Fredrikstad
E-post: nina.lill.oksmo@fredfiber.net
Tlf. mob.: 92 64 80 51

Styremedlem Rolf M.  Gjermundsen, Vinjes vei 16 A, 1605 Fredrikstad
E-post: romgj@hotmail.no
Tlf. mob.: 90 85 39 01

Styremedlem Inger-Torill Solberg, Ove Ramms gate 14 C, 1606 Fredrikstad
E-post: itsol@online.no
Tlf. mob.: 48 05 59 92

Styremedlem Eva M. Eriksen, Turngata 1, 1606 Fredrikstad
E-post: evaeriks@online.no
Tlf. mob.: 97 17 49 48

Ansvarlig for nettsidene: sture.solvang@me.com