Foredragsmøter

Onsdag 23. august 2023
Camilla Brox
Øra Industripark – Norges sirkulærhovedstad

Camilla Brox er Bærekraftsambassadør. Hun har en Master of Management fra BI med bla. ‘Samfunnsansvar under globalisering og klimapress’

Onsdag 20. september 2023
Petter Ringen Johannessen
Episoder fra krigsårene i Fredrikstad

En meget engasjert og engasjerende foredragsholder. Fred og frihet må aldri tas for gitt

Onsdag 18. oktober 2023
Jon-Roar Bjørklund
«Med musiske våpen.
Okkupasjon og motstand. Sanger i krig»

Den gamle norske sangskatten ble et våpen på begge sider av fronten. NS-Norge agiterte for sin sak: Det Nye Norges Sangbok Motstands-Norge mobiliserte for sin sak: Jøssing-sanger og viser

Onsdag 22. november 2023
Vetle Lid Larssen

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…