Foredragsmøter

Onsdag 21. august 2024
Birgitte Espeland
Roseslottet –  fortid, nåtid – og fremtid

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…

Onsdag 18. september 2024
Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen
India – en vaklende kjempe?

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…

Onsdag 16. oktober 2024
Ordfører Arne Sekkelsten
Første høyreordfører på 100 år

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…

Onsdag 20. november 2024
Hans Olav Lahlum
Om presidentvalget i USA

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…