Foredragsmøter

Arnhild Skre

Onsdag 26. august 2020
Arnhild Skre
Foredrag om Kittelsen og Skredsvig

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…

Onsdag 23. september 2020
Ina Tin
Saudi-Arabias kvinner: Frihet eller fengsel?

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…

Onsdag 21. oktober 2020
Petter Ringen Johannessen
Angrepet på Fredrikstad

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…

Onsdag 18. november 2020
Tormod Stene Johansen
Å bygge ferielandsby for voksne i Polen

i Foredragsmøter / Foredragsmøtene avholdes…