Foredragsmøter

Onsdag 28. august 2019
Jon-Roar Bjørkvold
Det musiske menneske

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City…

Onsdag 25. september 2019
Jørgen Randers
” Kan vi løse klimaproblemet, i Norge og globalt?»

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…

Onsdag 30. oktober 2019
Øystein Kock Johansen
"Erling Johansen - 100 år"

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…

Onsdag 20. november 2019
Gunn Hedberg
Hvalers historie gjennom 10 000 år

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…