Arnhild Skre

Onsdag 26. august 2020
Arnhild Skre
Foredrag om Kittelsen og Skredsvig

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…

Onsdag 23. september 2020
Ina Tin
Saudi-Arabias kvinner: Frihet eller fengsel?
Påmelding! Maksimalt 100 deltagere.

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…

Onsdag 21. oktober 2020
Petter Ringen Johannessen
Angrepet på Fredrikstad

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…

Onsdag 18. august 2021
Audun Aas
Smerte

/
Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…

Onsdag 22. seeptember 2021
Tormod Stene-Johansen
«Destinasjonsutvikling på Polens Riviera”

i Foredragsmøter / Foredragsmøtene avholdes på…

Onsdag 20. oktober 2021
Øyvind Brodtkorp Nustad
Snøen som falt i fjor

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…

Onsdag 17. november 2021
Cecilie Arentz-Hansen
De første kvinnelige leger

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel…