Onsdag 18. januar 2023
Trond Delbekk
Utviklingen av Værste-området

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 12.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering i Spiseriet. Her serveres «Dagens lunsj» inkl. kaffe – kr 195,-. Meny: Wallenbergare – en svensk klassiker servert med potetpuré, grønne erter, tyttebær og smeltet smør. Minibrownie og kaffe.
Her bestiller du bord (sett dato 18. januar) og trykk antall og «neste») senest tirsdag formiddag før møtet. Spiseriet ønsker at det bestilles på denne måten fremfor pr. telefon.

w

FBs vurdering om Delbekk:

Delbekk har allerede ledet byutviklingsselskapet Værste i ti år. Som daglig leder der er Delbekk ansvarlig for utbyggingen av en ny bydel, hvor de er godt i gang med å utvikle 650 mål av det gamle industriområdet til Fredrikstad Mekaniske Verksted.

Nå er Værstetorvet, hvor det skal komme 250 boliger, 12.000 kvadratmeter kontorer og 26.000 kvadratmeter handel i form av kjøpesenter, i ferd med å ta form på den andre siden av gangbrua. Det store spørsmålet de neste årene er om Frederik II vgs- og Arena Fredrikstad-planene blir noe mer enn bare planer.

Han er ikke redd for å ta del i samfunnsdebatten om byutviklingen i Fredrikstad – og har blant annet lagt press på Viken fylke for å få startet utbyggingen av Frederik II vgs.

Delbekk gikk i 2019 av som styreleder i Fredrikstad Næringsforening, men er fortsatt en betydelig aktør i byen. Når Delbekk snakker, lytter man

Fra magasinet Fredrikstad Sentrum

Hva utløste ditt engasjement for Fredrikstad sentrum?

I dag er bysentrumet vårt bare det 26.største i landet – til tross for at vi er Norges 6. største kommune i folketall. Det er oss ikke verdig.

Vår fremtidige attraktivitet og konkurransedyktighet for å tiltrekke oss innbyggere, ny kompetanse og nye bedriftslokaliseringer er derfor helt avhengig av at vi fornyer og investerer i byområdet vårt. Bysentrumet vårt må utvikles med ny urbanitet, nye funksjoner og egenskaper. Det er for få som kommer til Fredrikstad alene pga. elven, Gamlebyen eller skjærgården. Det ser vi ut fra statistikken til besøksnæringene.

Det blir viktig å få folk til å forstå at byen er konkurranse med andre byer, og at fornyelse må til for å få nødvendig utvikling i Fredrikstad.

Over hele verden ser vi en stor tilflytting til byene. Byfortetting er god miljøpolitikk og motvirker dyr utvikling i sosial og teknisk infrastruktur.

Fremover vil folk i Fredrikstad og besøkende etterspørre mer av det de selv reiser til storbyer i inn- og utland for å oppleve. Vi må lykkes i skape mer aktivitet og liv i byen. Først da vil vi oppleve at innbyggerne og turister vil bruke byen mer, samt at byen i seg selv vil virke tiltrekkende på våre barn og andre som har vært ute og studert – og trolig vent seg til et urbant liv i en storby. La oss vinne dem tilbake!

Hva har du gjort for å sette sentrum på dagsorden?

I kraft av min jobb som leder for byutviklingsselskapet Værste AS har jeg besøkt mange byer for å forstå hvorfor de har lyktes med å skape vekst og utvikling.

Jeg fokuserer i alle sammenhenger på å sette byen og sentrumsutviklingen på kartet. Min hovedargumentasjon er at sentrum og byområdet selvsagt er pulsen

i hver eneste by verden rundt. Når vi besøker byer i utlandet er vi raske med å oppsøke bysentrumet og bruke byrommene. Vi tiltrekkes av det urbane livet i sentrum hvor vi møter kultur, opplevelser, kafeer, butikker og yrende gateliv. Jeg opplever at det er 100% feller´s interesser mellom byen, næringsforeningen og Værste ift å få til by- og næringsvekst. Kommunen har vedtatt at 50% av boligene i kommunen fremover skal bygges i byområdet. Det skal vi følge opp, og bidra til at byen lykkes med! Alt skal ikke til byområdet eller sentrum, men vi må gjøre noen bevisste valg for å gjøre byen til et ønsket sted å bo, arbeide og besøke.

Hvilken prosjekter er du mest stolt over å ha vært en del av?

Jeg er stolt av å være fra byen og en del av fremtidens Fredrikstad, jeg! En by som virkelig lever, med hyggelige folk og stort engasjement.

Av byprosjekter er jeg fornøyd med at jeg som konserndirektør i Gjensidige fikk investert over 100 mill. kroner i utvikling og nybygg på Stortorvet 1-3.

Et signalbygg på byens mest sentrale tomt som huser Gjensidige, Fredriksstad Blad, Apotek1, SG-Finans m. flere. Det var sikkert en viktig investering for byen.

Ellers er jeg stolt av å ha bidratt til at mine tidligere finans-arbeidsgivere over svært mange år har støttet FFK og den nye stadion med betydelig midler i sponsorater

I min nye jobb i Værste AS vil jeg være med å prege byutviklingen, og det blir viktig å tilrettelegge for at den nye bydelen utvikles slik at den forsterker bysentrumet.

Værste’s byprosjekter så langt med bygging av ny fotballstadion, tilflytting og bygging av ingeniørhøgskole samt utvikling og bygging det nye Helsehuset er selvsagt store og viktige prosjekter for byen. Høgskolen og studentene er utrolig viktige for byen, da de representerer både kompetanse, stolthet og fremtid.

Både I Norge og internasjonalt ser vi at studenter i stadig sterkere grad vil bo og studere urbant I byene, og HIØ med sin sentrale beliggenhet midt I byen representerer således en betydelig vekstmulighet og ressurs for byen.

Hva ville du mest av se gjennomført?

I det nære gleder jeg meg stort over Litteraturhuset og at det nye store Helsehuset skal stå ferdig i høst. Videre over at Fredrikstad nå skal få sine første «piazza’er»

[Italiensk for torv/byrom] på Blomster-torvet og Stortorvet. Vi har også et nytt næringsbygg og en kunstisbane under bygging på Værste’s side av gangbroen.

Synes også byens og fylkets politiske ledelse fortjener skryt for å ha loset gjennom en felles satsing på ny fylkeskulturscene i byen. Nå venter vi bare på statens del.

Elven er vi alle svært glad i, men den har et stort uutnyttet potensiale. Kommunen bør raskt tilrettelegge bedre for mer trafikk og sentrumsliv på og langs elven ved at

byens innbyggere og de mange sommerturistene kan legge båtene sine til elvelangs mot kaifronter av tre (og ikke båtfiendtlige steiner som på bysiden I dag).

Elvemetroen som mange har snakket om en stund, må bli realisert som et utviklingsprosjekt for å binde folk og bydeler sammen. Likeledes ønsker jeg et

belysningsprogram for byen velkommen. Det skulle bare mangle at vi ikke skal sette lys på – og vise frem, det vi er så glade i. Slik vil folk også føle seg mer vel I byrommet på kveldstid.

Hvordan ser ditt fremtidige Fredrikstad sentrum ut?

Fremover vil folk i Fredrikstad og besøkende etterspørre mer av det de selv reiser til storbyer i inn- og utland for å oppleve. Det må vi gi dem, ellers blir de skuffet og

finner seg andre steder. Byen vil være i konkurranse om innbyggere, bedrifter og turister hver dag. Jeg merker at mange ikke helt forstår dette: Det er dessverre slik

at den lojaliteten vi har vært vant med fra tidligere generasjoner – gradvis vil forsvinne. De yngre generasjonen i dag reiser og studerer mer ute, og vil I større grad selv velge ønsket bosted og arbeid. Vi må derfor lykkes i skape mer utvikling, urbanitet, aktivitet og yrende liv i byen. La oss begynne med det nære og uforløste med en gang!

Trond Rino Delbekk

 • Alder 49
 • Hjemsted Sellebakk
 • Bosted Borgenhaugen
 • Stilling Daglig leder Værste AS

Værste-utbyggingen – kort oppsummert

Værste AS eier og utvikler totalt 650 mål av det som var industriområdet Fredrikstad Mekaniske Verksted, forkortet FMV eller bare Værste.

Siste mann gikk ut Værste-portene i 1987, og i 1998 kjøpte Værste AS det gigantiske området av Kværner Eiendom. Jotne Eiendom kjøpte 140 mål, og eier den delen som ligger «rundt» dokka.

Til nå har Værste utviklet 150 av totalt 650 mål, med blant annet Fredrikstad Stadion, Helsehuset 1 og 2, Dreieværste, Høyskolen, blokkene på Beddingen og nye Dokka 6.

Området er til sammenlikning ti ganger så stort som Aker Brygge, og det største byutviklingsprosjektet i Fredrikstad gjennom tidene.

Arbeidet med Værstetorvet er i gang, som skal bli en utvidelse av Fredrisktad sentrum, og strekker seg fra gangbrua og helt opp til den gamle bensinstasjonen på Bjølstad.

Totalt er det snakk om 28 mål og 80.000 kvadratmeter. Det blir boliger, handel, kontorer og en helt ny infrastruktur på området.

Værste AS eies i dag av Fredriksborg Utvikling AS med 34 prosent, Joh. Johannson Eiendom AS med 33,50 prosent, Brynildsen-familien med 19 prosent, Halden Kommunale Pensjonskasse med 9,86 prosent og Glitra AS med 3,64 prosent.

Onsdag 15. mars 2023
Lars Tore Bøe
Om Unger fabrikker

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 12.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering i Spiseriet. Her serveres «Dagens lunsj» inkl. kaffe – kr 245, Dagens meny: Skreifilet servert med bønnesalat, appelsinvinagrette, potetpuré og baconsmør. Minibrownie og kaffe.-.Her bestiller du bord (sett dato 15. mars) og trykk antall og «neste») senest tirsdag formiddag før møtet. Spiseriet ønsker at det bestilles på denne måten fremfor pr. telefon.

Lars Tore Bøe (født 11. april 1958) er en norsk lærer, prest, forfatter og journalist bosatt i Fredrikstad. Han har utgitt bøkene Øksemord! Justismord! Andre Bjerke og Lilandsaken (Cappelen 1993) og Det femte bud (Schibsted 1995). Kammerspillet Fru Birgitte til Elingaard om salmedikteren Birgitte Christine Kaas ble oppført på herregården Elingård i 1995 med musikk av Egil HovlandSøren Gangfløt og forfatteren.

I 1996 skrev Bøe Pasjonssonettene, åtte sonetter med temaer fra evangelienes pasjonsfortellinger. Disse ble fremført i Onsøy kirke påsken 1996 med musikk av bl.a. organist Trine Krå og forfatteren. Kunstneren Hans Saenger har senere laget bilder til sonettene. Bøe har tonesatt dikt av den glemte arbeiderdikteren Johan Simensen. Disse har ved flere anledninger blitt fremført av pianisten Wenche Tuman og sangeren Lasse Johnsen. Bøe fikk Fredriksstad Riksmålsforenings pris i 1995.

Bøe har også studert teologi (v UiO) og vikarierte i perioden 2011 – 2012 som prest i Den norske kirke, først i Borge og Rolvsøy i Borg bispedømme, så et halvt år som sogneprest til Aldersund og Træna. Senere har han stått til disposisjon for domprosten i Vestre Borgarsyssel.

Onsdag 15. februar 2023 Øivind Arntsen Dronning Mauds album og Kronprinsesse Märthas krig

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 12.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering i Spiseriet. Her serveres «Dagens lunsj» inkl. kaffe – kr 245,-.Meny: Biff Bourgogne med potetpuré. Kaffe og minibrownie.
Her bestiller du bord (sett dato 15. februar og trykk antall og «neste») senest tirsdag formiddag før møtet. Spiseriet ønsker at det bestilles på denne måten fremfor pr. telefon.

Øyvind Sten Arntsen (født 26. mai 1954) er en pensjonert, norsk radio- og TV journalist fra NRK.

Arntsen begynte i NRK i 1983 og var bl.a. programleder og produsent for det historisk-arkeologiske reportasjeprogrammet Museum, som ble sendt i P2 fra 2001 til 2019 og som ble produsert fra NRK Østfold i Gamle Fredrikstad.

Til sammen ble det laget 820 episoder av MUSEUM.

Arntsen ble i 2012 tildelt ViS-prisen for forskningsjournalistikk av Vitenskapsakademiet i Stavanger[2]. I 2014 ble han tildelt Lytterprisen fra Riksmålsforbundet[ og Sverre Steen-prisen for fremragende formidling av historie fra Den norske historiske forening, HIFO.  
I 2015 og 2016 var Øyvind Arntsen tilknyttet NRKs avdeling Dokumentar og samfunn på Marienlyst hvor han var programleder for serien «Fra De kongelige samlinger» og dokumentarfilmene «Dronning Mauds album» og «Kronprinsesse Märthas krig»

I dette foredraget forteller tidligere NRK-programleder Øyvind Arntsen om hvordan Det kongelige Slott åpnet sine samlinger for NRK1s dokumentarserie «Dronning Mauds album» og Kronprinsesse Märtha i USA under Annen verdenskrig».

Dronning Maud var en ivrig amatørfotograf og gjennom hennes mange tusen fotografier, personlige brev og kildefunn får vi se en kongelig fotoskatt som gir et unikt, historisk innblikk bak lukkede dører i det britiske, danske og norske aristokrati. I foredraget får vi også høre «det kongelige eventyret» om hvordan prinsesse Maud av Wales gir sitt ja til en ulenkelig, dansk prins og legger grunnlaget for det norske kongehuset på det idylliske landstedet «Appleton» i England.

Et annet, forsvunnet hus i den norske kongesagaen er «Pooks hill» utenfor Washington DC. Der bodde kronprinsesse Märtha med sine barn under hele Annen verdenskrig. I foredraget får vi høre litt om hvordan kronprinsfamilien i eksil levde og hvordan kronprinsesse Märtha ble en viktig person i president Roosevelts liv.

Prins Carl og prinsesse Maud på Appleton med dåpsbarnet Aleksander, som senere ble kong Olav V.
Pressebilde av kronprinsesse Märtha og prins Harald, tatt i USA under krigen.

Onsdag 19. april 2023
Per Edgar Kokkvold
Brexit og britene: Tre år og fire statsministre

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 12.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering i Spiseriet. Her serveres «Dagens lunsj» inkl. kaffe – kr 245,-. Meny: Toskansk biffgryte med polenta og gremolata. Kaffe og minibrownie.
Her bestiller du bord (sett dato 19. april) og trykk antall og «neste») senest tirsdag formiddag før møtet. Spiseriet ønsker at det bestilles på denne måten fremfor pr. telefon.

Per Edgar Kokkvold (født 26. mars 1946 på Røros) er en norsk journalist og tidligere redaktør. Han var generalsekretær i Norsk Presseforbund fra 1996 til 2013.

I sin tidlige karriere jobbet han som journalist i utenriksredaksjonen i Arbeiderbladet, nå Dagsavisen, senere som utenriksredaktør (19841991). I perioden 1994-1996 var han leder for Pressens Faglige Utvalg, og fra 1996 til 2013 var han generalsekretær i Norsk Presseforbund.[1] Han var leder av Kringkastingsrådet fra 2014 til 2018.[2]

I 2006 fikk han mye medieomtale på grunn av sin støtte til trykkingen av de såkalte Muhammedkarikaturene.[3] Han fikk også mye oppmerksomhet da han i 2009 var med på å felle Otto Jespersen for jødehets etter en av hans monologer i humorprogrammet Torsdagsklubben. Flere mente at Kokkvold i denne saken opptrådte dobbeltmoralsk og at han hadde misforstått uttalelsene.[4][5][6]

I 2013 ble han tildelt Fritt Ords honnør for hans «prinsippfaste forsvar for ytringsfriheten, også under mangeårige drapstrusler, og for hans mange og skarpe kommentarer til journalistisk praksis som bidrag til pressens selvkritikk og selvregulering.»[7]

Han ble sammen med Kristin Solberg tildelt den første Gunnar Sønstebys minnepris i 2015.[8]

Foto: Åge Hojem

Onsdag 24. august 2022
Torbjørn Færøvik
Stormakten Kina – venn eller fiende?

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 12.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering i Spiseriet. Her serveres «Dagens lunsj» inkl. kaffe – kr 195,-. Meny: legges inn her så snart det er klart fra kjøkkenet.
Her bestiller du bord (sett dato 24. august og trykk antall og «neste») senest tirsdag formiddag før møtet. Spiseriet ønsker at det bestilles på denne måten fremfor pr. telefon.

Torbjørn Færøvik er en norsk sakprosaforfatter, historiker og journalist, som har vunnet Brageprisen tre ganger for sakprosabøker om India og Kina.

Forfatterskap

Torbjørn Færøvik er cand. philol. og har kinesisk historie som hovedfelt. Han har jobbet i over tretti år som journalist, og har i dette arbeidet som utenriksmedarbeider i NTB (1977–79), Arbeiderbladet (1979–91) og NRK fra 1991 – 1999.

Sakprosabøkene hans reflekterer denne nære erfaringen med utland: Allerede i i 1999 vant han sin første Bragepris. Dette var for India – Stevnemøte med skjebnen. Også to av hans bøker fra og om Kina har gitt Færøvik Bragepriser. I den siste, Maos Rike, en lidelseshistorie, kommer Færøvik ikke bare tett på Kina, men også på diktatoren Mao Zedong. Boken kom det året Kinas partikongress utpekte en ny toppledelse.

Bibliografi

 • Drømmen om Asia (Cappelen Damm, 1997)
 • India – Stevnemøte med skjebnen (Cappelen Damm, 1999)
 • Veien til Xanadu. En reise i Marco Polos fotspor (Cappelen Damm, 2001)
 • Marco Polo. Reisen til verdens ende (ungdomsbiografi, Cappelen Damm, 2002)
 • Kina – En reise på Livets elv (Cappelen Damm, 2003)
 • Gandhi – Elsket og hatet (ungdomsbiografi, Cappelen Damm, 2004)
 • Buddhas barn – En reise blant mennesker (Cappelen Damm, 2006)
 • Midtens rike – En vandring i Kinas historie (Cappelen Damm, 2009)
 • Maos rike – en lidelseshistorie (Cappelen Damm, 2012)

Priser

 • Brageprisen 1999 for India – Stevnemøte med skjebnen
 • Cappelenprisen 2006
 • Brageprisen 2009 for Kina – En reise på Livets elv
 • Brageprisen 2012 for Maos rike – en lidelseshistorie

Torsdag 1. september 2022 Bygdø Kongsgård og Asker museum
AVLYST!

Avreise: Fra Biblioteket kl. 09.00 Fra Østfoldhallen Syd (v/Elias) kl. 08.40
Pris: kr 1 450,-
Turleder: Nina Lill Oksmo. E-post: nina.lill.oksmo@fredfiber.net – SMS 92 64 80 51

PÅMELDING TIL TURLEDER

Bli med på hyggelig dagstur i vakre og inspirerende omgivelser.

Turen går til Bygdø Kongsgård. Her skal vi bli kjent med gårdsdriften og den spennende historien som strekker seg helt tilbake til 1100 tallet.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Bygdo-Kongsga%CC%8Ard-Osten-modnes-773x1030.jpeg

I dag driftes Bygdø Kongsgård av Norsk folkemuseum og er Oslos største økologiske melkeprodusent. Kanskje blir det også en mulighet for en tur innom gartneriet!
Lunsj på Café Arkadia, Norsk Folkemuseum.

Etter en spennende formiddag med mange inntrykk er kunstnerdalen i Asker neste stopp. På Hvalstad hvor vi skal besøke Asker museum.

Hjertet av museet er kunstnerhjemmene til Tilla og Otto Valstad og Hulda og Arne Garborg. Vår lokalguide innlemmer oss i kunstnernes fascinerende historie og om hva de har betydd for sin samtid og ikke minst om gjenbruk av materialer fra en kunstners ståsted.

Dagen avsluttes med middag på historiske Østmarkseteren Restaurant. Her er gamle ærverdige tømmerbygninger, vakre saler og vakker natur.

D

Tilla og Otto Valsstads bolig

Prisen inkluderer:

Transport i moderne turbuss
Lunsj på Bygdø Kongsgård
2 retters middag på Østmarkseteren Restaurant.
Inngang og lokalguider på stedene nevnt i programmet

Prisen inkluderer ikke:

Drikke til maten
Forsikringer

Det tas forbehold om trykkfeil i programmet og endringer en ikke er herre over, samt eventuelle restriksjoner som følge av Covid-19-pandemien.

Alt vel!

Med vennlig hilsen

Tirsdag 6. september 2022
Høstgleder i Indre Smaalenene
Vamma kraftverk og Spydeberg prestegård

Påmelding til e-post; gretha.thuen@olivertravel.no SMS 91 00 73 53 OBS! Kort frist!

Har du spørsmål om turen?
Turansvarlig: Rolf M. Gjermundsen. e-post:romgj@hotmail.no – Telefon: 90 85 39 01

Avreise fra Fredrikstad bibliotek kl 09.00

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Vamma-kraftstasjon-1030x773.jpg
Vamma kraftverk

Gjennom vakkert kulturlandskap går ferden til Vamma kraftverk, Norges største elvekraftverk, hvor vi får høre og se hvordan moderne teknologi kan endre kraftsituasjonen i Norge.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Spydeberg-gamle-prestega%CC%8Ard-1030x687.jpg

Deretter fortsetter ferden til Spydeberg Gamle Prestegård. Her kan en lære mye om forholdene i Norge på 1700-tallet. 

En av Norges mest markante potetprester holdt til her. Det var Jacob Nicolai Wilse som var en av landets ivrigste misjonærer for hagebruk. 

I opplysningstidens ånd ville han forene pryd og nytte i hagene. Frø fikk han tilsendt fra botanikeren Carl von Linné. 

Hagen på prestegården i Spydeberg var basis for hans virksomhet og var den best dokumenterte hagen i hele Norge på 1700- tallet.

Vi får servert middag og vi blir med på en interessant omvisning hvor vi får høre den spennende historien.
Reisefakta:
Pris: kr 895,-

Prisen inkluderer:
Transport i moderne turbuss
Middag Spydeberg Gamle Prestegård
Innganger og omvisninger som beskrevet i programmet

Prisen inkluderer ikke:
Drikke til maten
Forsikringer

Det tas forbehold om trykkfeil i programmet og endringer en ikke er herre over, samt eventuelle restriksjoner som følge av Covid-19-pandemien.

5. – 9. september 2022
Trivelige Trøndelag

5. september 2022 – 5 dager Trivelige Trøndelag 
Avreise med buss fra Biblioteket . Fra Østfoldhallen Syd (v/Elias) Tider oppgis senere!
Pris: kr 10 850,-. Tillegg for enkeltrom kr 2 300,-
Turleder: Rolf M. Gjermundsen. E-post: romgj@hotmail.no. SMS 90 85 39 01
PÅMELDING TIL TURLEDER INNEN 1. JULI! Kort frist p.g.a. avbestillingsregler

På denne turen har vi lyst til å ta deg med på opplevelser litt utenom allfarvei. Vi har valgt å sette fokus på trivelige Trøndelag hvor opplevelsene ligger som perler på en snor.
Du blir blant annet kjent med den fantastiske Fosen-halvøya og «Den Gyldne Omvei» på Inderøy. I Trondheim blir vi med på en spesialomvisning i praktfulle Nidarosdomen.

Dag 1. Aulestad, Folldal, Hjerkinn, Dovrefjell

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 700Dagligstuen-pa-Aulestad-1.jpg

Turen går i moderne turistbuss på gode veier til historiske Sanner hotell på Hadeland. Etter en velsmakende lunsj fortsetter vi til kunstnerhjemmet Aulestad. Stedet er et av Norges best bevarte dikterhjem. Her fant Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson lykke og glede ved å bygge opp sitt vakre hjem og gjøre det til et europeisk bysted på landet.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Eysteinskirka-1.jpg

Deretter fortsetter ferden til Folldal med sin rike gruvehistorie. Folldal ligger vakkert til ved foten av Rondane. På Gruvekroa blir det servert kaffe og noe å bite før vi tar turen til Eystenkyrkja hvor vi gjør et kort stopp. Den er en av Norges mest berømte pilgrimskirker. Kirken er tegnet av Magnus Paulsson inspirert av fjellformasjonene i Snøhettaområdet. Også i middelalderen sto det en kirke på Hjerkinn, som når Sigrid Undsets romanfigur Kristin Lavransdatter går sin pilegrimsvandring til Nidaros så går hun vesper i kirka på Hjerkinn.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Kongsvold-Fjeldstue-20120828-Foto-Trond-Ola-Ulvolden-1.jpg

Dagen avsluttes på historiske Kongsvold Fjeldstue med tradisjoner fra 1100-tallet. Fjellstuen ligger på Dovrefjell og står under beskyttelse av Riksantikvaren.
De eldste bygningene på stedet er fra 1720. Her blir det overnatting og middag i felles lag.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Hannah-Ryggen-Mors-hjerte-1947-Foto-Anders-S-Solberg-1.jpg

Dag 2. Orkanger, Brekstad
Felles frokost før avreise. Ferden går over Dovrefjell til Orkanger og praktfulle Bårdshaug herregård. Vi skal bli med på en liten omvisning hvor vi får høre historien om hvordan dette lille slottet kom til.
Felles lunsj før avreise.

Turen fortsetter, og med ferge over Trondheimsfjorden fra Agdenes via Brekstad ankommer vi Hannah Ryggen museet. Hannah Ryggen var en kunstner av verdensformat  Hun skapte debatt i sin samtid gjennom sin politisk engasjerte kunst, som hadde menneskeverd som sitt gjennomgangstema. Vi blir med på en omvisning hvor vi får  innblikk i Hannah Ryggens kunst og liv og mulighet til å beskue noen av hennes vakre tepper.

Så fortsetter vi til Austrått slott som var arnestedet til en av historiens mest fremtredende kvinneskikkelse nemlig Fru Inger til Austrått. Her blir det omvisning og vi får høre den spennende historien.
Deretter går ferden til Hovde gård hvor vi skal overnatte. Gården ligger vakkert til ved Trondheimsfjorden. Familien som eier gården har gjenskapt et eventyr av den gamle husmorskolen med historie helt tilbake til 1923. Felles middag om kvelden.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Museet-Kystens-Arv-1-1030x687.jpg

Dag 3. Stadsbygd, Straumen, Inderøy
Felles frokost før avreise fra hotellet. Turen fortsetter til Stadsbygd hvor vi besøker museet Kystens Arv som  er et av landets fineste museer, med eget aktivt båtbyggeri, historisk rosehage, og en av landets største samlinger med klinkbygde råseglbåter. 

Felles lunsj før turen fortsetter til Nils Aas Kunstverksted som er lite museum for en av Norges fremste billedhuggere. Her finner vi også galleri for samtidskunst og verksted. Vi blir med på en omvisning hvor vi får lære mer om denne betydelige kunstneren.

Ikke langt unna ligger tradisjonsrike Jegtvolden Fjordhotell hvor vi skal overnatte. Felles middag.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Nidarosdomen-AS_198830509-1-1030x687.jpeg

Dag 4. Trondheim
Frokost på hotellet før avreise til Trondheim. Turen går gjennom idyllisk landskap til Trondheim hvor vi starter med et besøk i Nidarosdomen. I denne majestetiske domkirken blir vi med på en spesialomvisning hvor vi blant annet skal få se Kvinnenes minnekapell.

Vi sjekker inn på sentralt beliggende Quality Hotel Augustin. Ettermiddagen til egen disposisjon. Felles middag om kvelden.

Dag 5. Tynset, Atna
Felles frokost før vi sjekker ut av hotellet og setter kursen til Tynset. Her gjør vi en stopp på Bortistua hvor vi får servert kaffe og litt å bite i.

Deretter fortsetter vi  på gode veier gjennom Østerdalen til Atna. På retrokaféen Glopheim får vi servert lunsj. 50-talls-kaféen har stått urørt siden den ble bygget i 1947 og er fredet av Riksantikvaren.


Reisefakta Turens veil.pris kr 10 850,- per person i delt dobbelrom ved mimumum 30 deltagere.

Prisen inkluderer:
Transport i moderne turbuss
Ferge Agdenes – Brekstad
En overnatting Kongsvold fjellstue
En overnatting Hovde gårdshotell
En overnatting Jægtvolden fjordhotell
En overnatting Quality hotel Augustin
4 frokoster
4 lunsjer
4 middager
2 x kaffe med nokå attåt (dag 1 og 5)
Inngang og omvisninger som beskrevet i programmet

Prisen inkluderer ikke:
Tillegg for enkeltrom kr 2 300,-
Drikke til maten
Forsikringer

Det tas forbehold om trykkfeil i programmet og endringer en ikke er herre over, samt eventuelle restriksjoner som følge av Covid-19-pandemien.

18. – 22. september 2022
En smak av det gode liv i Toscana
og en natt i Roma

Turen er fulltegnet.

Dato: Søndag 18. – torsdag 22. september 2022
Buss: Fra Biblioteket kl. 05.30


Flyavgang med SAS: kl. 09.20 Ankomst Roma: kl. 12.30
Pris: kr 12 450,- Tillegg for enkeltrom: kr 1 750,-
Turledere: Wiggo Andersen (Reiseakademiet)
Sture Solvang (Fredrikstad Pensjonistakademi)
Påmelding til: Sture Solvang. e-post: sture.solvang@me.com – SMS 91 13 98 78


Fredrikstad Pensjonistakademi i samarbeid med Reiseakademiet inviterer igjen til en historisk reise og denne gangen går ferden til Italia.

For mange er Toscana typisk for den italienske kulturen. Her slo etruskerne seg ned og det var de som brakte sivilisasjonen til Roma, og det sies at det reneste italienske snakkes av dem som kommer fra Siena. I Toscana finnes det fortsatt små og store byer som er nesten uforandret siden middelalderen, på tross av den voksende industrien. Her finnes murer og tårn med rosa og blekgylne steiner, et tilfluktssted preget av ro og skjønnhet i en stadig mer hektisk verden.

Det toskanske kjøkkenet er ypperlig i all sin enkelhet, en gastronomisk kunst mer enn bare det å lage mat for å overleve. Ingrediensene blir behandlet på en ukomplisert, men veldefinert måte, slik at deres smaksegenarter blir forsterket uten at de begraves i kompliserte sauser eller garnityr. Noe av dette skal vi oppleve under våre lunsjer og middager.Den runde, strådekkede flasken som inneholder chianti, kommer fra Toscana og er blitt et symbol for italiensk vin verden over.  

Den europeiske sivilisasjon har sine røtter i to svært ulike byer, Aten og Jerusalem, som begge kom til å ligge i Romerriket. En reise til Roma er derfor en reise til våre kulturelle røtter. På våre vandringer i Roma besøker vi noen av de mest kjente stedene som Pantheon, Spansketrappen og Piazza Navona. Velkommen til noen gode dager i Toscana og en natt i Roma. Reiseledere vil være Sture Solvang fra Pensjonistakademiet og Wiggo Andersen fra Reiseakademiet.

Dagsprogram

Dag 1 – Søndag 18. september 2022

Felles avreise med buss fra Biblioteket kl. 0600. Flyavgang med SAS kl. 0920 direkte til Roma med ankomst kl. 1230. Her venter det oss en buss som skal de kommende dager ta oss Toscana rundt. Vi gjør en stopp underveis for en enkel lunsj på egenhånd. Under oppholdet skal vi bo i en liten typisk italiensk landsby. Colle Val D’Elsa heter byen og hotellet heter Palazzo Renieri og er et gammelt palass. Vi får litt tid på egenhånd før vi samles til felles middag på en av byen restauranter. Middag inkludert.

Dag 2 – Mandag 19. september 2022

Stor dag på gang.Vi nyter en god frokost før vi er på vei til Siena. Byen var spesielt innflytelsesrik mellom 1000-tallet og 1300-tallet, ikke minst etter at Firenze var slått i slaget med Montaperi i 1260. Siena ligger på tre høydedrag med sine tre eldgamle porter som peker i retning av Firenze, Roma og Maremma. I århundrer kontrollerte byen de to viktigste ferdselsårene i det sentrale Italia.

Vår byvandring avsluttes med en felles pizzalunsj. Etter en god lunsj går ferden videre mot landsbyen San Gimignano, en av de svært så forlokkende småbyer i Toscana. Tårn og bygninger i alle størrelser og fasonger danner bakteppet for landskapet og utsikten østover. Etter en lang dag på kryss og tvers i det toscanske landskap er vi tilbake på vårt hotell og møtes igjen for felles middag på en av byens hyggelige restauranter. Frokost, lunsj og middag inkludert.

Dag 3 – Tirsdag 20. september

Etter frokost er vi igjen på farta og setter kursen mot Chianti-distriktet og besøker små kjente vinbyer som blant annet Castellina in Chianti og Radda in Chianti. Her venter oss vingårdsbesøk og en god lunsj. Omkring 600 meter over havet ligger Castellina in Chianti på et høydedrag mellom de grønne dalene til elvene Elsa, Arbia og Pesa. Lenge før landsbyen fikk sitt nåværende utseende, var dette en etruskisk boplass. I dag er byen en av de mest besøkte landsbyer i Chiantidistriktet, omgitt av skoger, olivenlunder og vinmarker. Vi tar oss også tid til å besøke den befestede landsbyen Radda in Chianti. Dette er ett av Toscanas mest produktive vinområder og ble hovedkvarteret til Chianti-lauget i 1415. Tilbake til hotellet i god tid før kveldens middag. Frokost, lunsj og middag inkludert.

Dag 4 – Onsdag 21. september

Adjø Toscana og velkommen til den evige stad Roma. Etter frokost er vi på full fart mot byen over alle byer. Kort stopp underveis og lunsj for egen regning.

Den europeiske sivilisasjon har sine røtter i to svært ulike byer, Aten og Jerusalem, som begge kom til å ligge i Romerriket. En reise til Roma er derfor en reise til våre kulturelle røtter. Gjennom det fargerike gatebildet, bak de monumentale fasadene, de praktfulle kunstverkene, de mange pussige detaljer og snurrepiperier, er det de store linjer vi skal konsentrere oss om i dag, de som forklarer hvorfor tingene er som de er. På vår ettermiddag og kveldsvandring passerer vi Pantheon, Piazza Navona, Fontana de Trevi, Spansketrappen og mange andre steder man forbinder med et besøk i Roma. Vårt hotel, Santa Chiara, ligger perfekt til i det historiske sentrum av Roma og like bak Pantheon. Mer sentralt kan man ikke bo i Roma. Kveldens middag inntas på en av byens mest kjente torg, nemlig Piazza Navona og den kjente restauranten Tre Scalini. Frokost og middag inkludert.

Dag 5 – Torsdag 22. september 2022

Etter frokost har dere litt tid på egenhånd før avreise fra hotellet kl. 1030. Flyavgang med SAS kl. 1300 direkte til Oslo med ankomst kl. 1610. Her står Juel Johansens Bilruter klare til å frakte oss trygt tilbake til Fredrikstad hvor vi beregner ankomst rundt kl. 1900. Frokost inkludert.

Pris per person kr 12 450 som inkluderer:

 • Buss fra Fredrikstad til Gardermoen tur og retur.
 • Flyreise Oslo-Roma tur og retur med SAS
 • All transport under oppholdet som beskrevet i dagsprogrammet
 • Overnatting i dobbeltrom. Enkeltrom mot tillegg.
 • 4 frokost – 2 lunsjer – 4 middager inkludert.
 • Diverse utflukter som beskrevet i dagsprogrammet.
 • Tillegg for overnatting i enkeltrom kr 1 750 for hele turen.

Vi har kun 25 plasser til disposisjon på denne turen.

1

D

Onsdag 14. september kl. 19.00
Samarbeid med Blå Grotte
Hans-Wilhelm Steinfeld
Ukraina: Landet på randen

Onsdag 14. september kl. 19.00
Sted: Blå Grotte, Fredrikstad
Ordinær pris: 350
Pris for Fredrikstad Pensjonistakademi : kr 220,00

Påmelding: her

Om arrangementet

Hans-Wilhelm Steinfeld holder et høyaktuelt foredrag om situasjonen i Ukraina, og i Europa for øvrig. Steinfeld gir en dypere innsikt i krigssituasjonen i Ukraina i 2022, og hva som har ført landet dit det er i dag. Ukraina betyr landet på randen – eller trakten der borte på grensen eller ytterkanten.

For det norske folk er Hans-Wilhelm Steinfeld kjent som en tøff og pågående utenriksreporter, med sin markante bergensdialekt som varemerke. Steinfeld har hatt en ekstraordinær karriere som en av NRKs mest fremtredende utenrikskorrespondenter, og har gjennom mange år formidlet vår tids fremste verdenshistoriske begivenheter i Øst med Norge som publikum.

Steinfeld var ansatt i NRK fra 1976 til 2014. Hans spesialfelt er Russland, hvor han har vært utenrikskorrespondent i 18 år. Steinfeld har også vært NRKs korrespondent på Balkan med sete i Budapest og Beograd.

Gjennom Steinfelds radio- og fjernsynsreportasjer fikk det norske folk et mer nærgående innsyn i Sovjetunionen enn noen gang før. Det var Steinfeld som rapporterte da glasnost-perioden 1989 gikk over i kommunismens sammenbrudd i Øst-Europa, med Berlin-murens fall og Tysklands gjenforening.

Som journalist er Steinfeld blitt spesielt lagt merke til, og han er anerkjent som en journalist av internasjonal kaliber for å ha fått de viktige politiske aktørene i tale. Særlig kjent er hans intervjuer med Mikhail Gorbatsjov, Boris Jeltsin og statsminister Nikolai Rysjkov i perioden 1991–1994. 


Arrangør: Blå Grotte