Onsdag 7. desember 2022
Førjulslunsj på Scandic City Hotel
Søstrene Lundberg med «Vår jul»

Tid: Onsdag 7. desember 2022 kl. 12.00
Sted: City Scene og Scandic Hotel City
Pris:  kr 550,-Kalkun serveres med stuet rosenkål, kokt gulrot, potet og tranebærsaus. Bringebærkake og kaffe.
Arr.ansvarlig: Rolf Gjermundsen – e-post: romgj@hotmail.no – SMS 90 85 39 01

GÅ TIL PÅMELDING

Av Demokraten , dagsavisen.no17/12/2016 14:10

Søstrene tok for første gang initiativ til å samle kjente og kjære under samme tak i 2011. Interessen for konserten var større enn forventet og spredte seg til mennesker utenfor familie- og vennekretsen.

Martine og Anniken inviterer til en intim konsert på City Scene, en perfekt mulighet til å sette seg tilbake, puste ut og nyte søstrene som synger julen inn.

Mye personlighet

Martine og Anniken byr på både tradisjonell og utradisjonell julemusikk. Noen av sangene har de tatt med seg videre fra tidligere konserter, men Martine forteller at de hvert år videreutvikler repertoaret med nytt innhold.

– Vi gleder oss til å synge fin julemusikk med tekster til ettertanke. Anniken og jeg velger låter som betyr mye for oss, for å garantere publikum en nær og ekte opplevelse. Konsertene våre er intime og veldig personlige, noe som bidrar til den gode stemningen i salen, sier eldste søster Martine.

Videre forteller hun at det ikke er ofte man får stå på scenen sammen med søsteren. Det er en av grunnene til at den årlige julekonserten betyr mye for den kulturutdannede Fredrikstadjenta.

– Jeg setter utrolig stor pris på å få stå på scenen side om side med Anniken. Vi fronter hverandres heiagjeng og utfyller hverandre både på og av scenen. Å opptre sammen med henne føles trygt og nært. Det at vi er avslappet på scenen smitter over på publikum og skaper en fin, intim stemning.

– Musikken har alltid betydd mye for både Anniken og meg. Den gir både masse glede og fungerer som terapi for oss begge. Det er nettopp dette sangen til Anniken, som hun har skrevet i samarbeid med Svein Gundersen, handler om. Den tar opp viktige temaer og viser hvor viktig musikken har vært for Anniken.

Lørdag 4. februar 2023
Kristin Lavransdatter
Kransen, Husfrue og Korset
Det Norske Teatret

Tid: Lørdag 4. februar 2023
Sted: Det Norske Teatret
Pris: kr 1 000,-
Bussavgang: Fra Østfoldhallen Syd v/Elias kl. 09.40. Fra Biblioteket kl. 10.00
Arr.ansvarlig: Nina Lill Oksmo. E-post: nina.lill.oksmo@fredfiber.net
Påmelding: PÅMELDING HER

Det er lurt å ta med matpakke! Dersom du bestiller mattilbudet via teateret, må du regne med å stå i kø.

Sigrid Undsets storverk Kristin Lavransdotter tek for seg livet til Kristin frå ho er 6-7 år og til ho døyr i slutten av førtiåra. Det er ei historie spekka med dramatikk, heit kjærleik, drap, familiekonfliktar, intrigar, ekteskapsutfordringar, hardt slit og eksistensiell og religiøs grunning over meininga med livet. Det som rammar inn heile forteljinga, er kjærleiken til Erlend Nikolausson.

Kransen

Den forbodne kjærleiken. Lidenskap, løyndomar og fridomslengt.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Kristin-og-Erlend-kutta-Kristin-Lavransdotter.gif

Kransen innleier storverket om Kristin Lavransdotter, som veks opp i Gudbransdalen midt på 1300-talet. I denne første historia blir ei av dei sterkaste kjærleiksskildringane i norsk litteratur måla ut.

Her får vi innblikk i Kristin sitt nære forhold til faren, og hennar oppvekst og ungdom på heimgarden Jørundgard. Som barn er ho bestevenn med naboguten Arne, som er av lågare stand. Kristin ser på Arne som ein leikekamerat, men han har eit anna syn på forholdet enn det ho har, viser det seg. Kristin blir lova bort til Simon, sonen på den andre nabogarden, som er av ei god slekt.

Kristin er ung og har mykje tvil rundt giftarmålet. Når ho i tillegg blir utsett for eit valdteksforsøk av barnebarnet til presten, som så drep Arne når han vil forsvare æra hennar, får ho innvilga eit opphald i Nonneseter kloster i Oslo for å unngå bygdesladderet. Her møter ho den vakre og sjarmerande riddaren Erlend Nikolausson. Han, på si side, har alt to «uekte» barn med ei anna kvinne, så det er fullt av komplikasjonar. Kristin og Erlend innleier eit syndeleg og lidenskapeleg forhold, og Kristin set seg opp mot familiens vilje. Ho vil gifte seg med Erlend. Konflikten utløyser tankar hos foreldra hennar rundt deira eige ekteskap, eit ekteskap tufta meir på fornuftstenking enn kjærleik. Kristin får til slutt viljen sin og giftar seg med Erlend. Da ber ho alt barnet hans i magen, men det veit ikkje Erlend.

Husfrue

Den strevsame kjærleiken. Brystspreng, kvardagsslit og svik.

Foto: Dag Jenssen

Med livet som innsats føder Kristin sin første son, og med barnet på barmen må Kristin gå botsgang for det syndige viset sonen deira kom til verda og for korleis ekteskapet med Erlend blei innleia. Deretter dreg Kristin og Erlend til storgarden hans Husaby. Garden har meir eller mindre gått for lut og kaldt vatn i årevis, og Kristin får eit svare strev med å sette garden i stand. Kristin føder i alt sju søner. Erlend er stadig bortreist, så ho er aleine med både barnestell og gardsstell. Den unge veslesøstera til Kristin, Ramborg, giftar seg med mannen som opphavleg Kristin skulle ha gifta seg med, Simon Darre. Men Simon vil aldri komme til å gløyme Kristin.

Forholdet til både foreldrar, bonus-barn, eigne barn og til Erlend blir sett på sterke prøvar. Det blir ikkje betre av at Erlend innleier eit forhold til ei gift kvinne og viklar seg inn i eit politisk opprør som får alvorlege konsekvensar både for han og familien. Erlend hamnar i fengsel, og Simon må bruke mykje tid, trekke i utallige trådar og brenne mange bruer for å få han sett fri.

Korset

Den forsonande kjærleiken. Alderdom, begjær og tilgjeving.

Foto: Dag Jenssen

Korset avsluttar historia om Kristin og Erlend og det konfliktfylte samlivet deira. Kristin og Erlend har flytt til Kristin sin gard, Jørundgard, etter at Erlend mista garden Husaby i samband med dei politiske intrigane han var involvert i. Erlend viser inga interesse for eller evner til gardsarbeid, og Kristin held fram med å slite for å få endane til å møtast. Det blir til brot mellom dei to svogarane Erlend og Simon, og dette blir tungt å bere for dei to søstrene Kristin og Ramborg. Simon har heller aldri mista kjenslene han har for Kristin, og dette gjer også foroldet mellom Kristin og Ramborg ytterlegare komplisert.

Erlend og Kristins ekteskap held fram med å vere konflliktfylt. Han er mest oppteken av jakt og villmarksliv, og flyttar til fjellgarden Haugen etter ein opprivande og ærleg krangel med Kristin. Her døyr han i ein vill kamp for å redde Kristin si ære.

Kristin gir garden til sonen Gaute, og blir tatt opp som leksøster i Rein kloster på Fosen. Endeleg finn ho fred og kan leggje bak seg den livslange striden med seg sjølv og Gud, som vart innleia da ho trassa foreldra sine som ung jente.

Ein ny skremmande pest bryt ut, og Kristin prøver i sine siste levedagar å hjelpe menneska rundt seg. Denne gode gjerninga gjer ho for å sone for syndene ho meiner å ha begått i livet, og for å søke tilgjeving hos Gud. Til sist blir også Kristin smitta, og på dødsleiet ser ho samanhengen mellom det jordiske livet og forholdet til Gud. Teiknet ser ho som avtrykket etter gifteringen og under denne, som eit lite riss etter Jomfru Marias heilage namneteikn, bokstaven M. Pakta som Gud hadde halde ho i, kjærleiken som var aust over henne og som trass i eigenviljen hadde blitt i henne, gjer at Kristin ved livets slutt veit at ho heile vegen var eigd av den herren som no kjem for å hente henne.

Anmeldelser:
NRK
Aftenposten

Mandag 6. februar 2023
Høyesterett og Munchmuseet

Dato: Mandag 6. februar 2023
Pris: kr 800,-
Bussavgang: Fra Elias v/Østfoldhallen kl. 08.00. Fra Biblioteket kl. 08.15 (Hjemme kl. 17)
Turleder: Inger-Torill Solberg
E-post: itsol@online.no SMS 48 05 59 92

Påmelding trykk herBesøk i Høyesterett

Vi får en times omvisning i de ærverdige lokalene til landets Høyesterett i Oslo sentrun.
Etter dette blir det varm lunsj i operaen.
Etter lunsj skal vi besøke det nye Munchmuseet i Bjørvika.
I museets auditorium får vi en orientering om bygget og institusjonen Munch, før vi i halvannen time kan betrakte den verdensberømte kunsten på egen hånd.

Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har hele landet som sin rettskrets. Det følger av Grunnloven § 88 første ledd første punktum at «Høyesterett dømmer i siste instans».[1] Av det følger at Høyesterett er landets øverste domstol i alle typer rettssaker; både straffesaker, sivile saker, forvaltningssaker og forfatningssaker (grunnlovsspørsmål). Høyesteretts hovedoppgave er gjennom sine avgjørelser å bidra til rettsavklaring og rettsutvikling innenfor de rammene som følger av Grunnloven og lov.

Høyesterett er en ren ankedomstol som bare behandler anker over avgjørelser truffet av lagmannsrettene. I spesielle tilfeller kan en sak ankes direkte inn fra tingretten. Norge har ikke egen forfatningsdomstol, og Høyesterett må derfor også ta stilling til om lover og forskrifter er i strid med Grunnloven eller internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av.

Høyesterett begynte sin virksomhet i 1815. Høyesterett holder til i Høyesteretts hus (den gamle Justisbygningen) i Oslo. Domstolen ledes av høyesterettsjustitiarius, og har i tillegg 19 dommere. Nåværende høyesterettsjustitiarius er Toril Marie Øie.

Per 2020 hadde Høyesterett 20 dommere og 50 administrativt ansatte.[2]

Besøk i Munchmuseet

Munchmuseet

I dag består museets samling av mer enn 26 000 kunstverk av Edvard Munch. I tillegg forvalter museet Munchs originale fotografier, trykkplater og litografiske steiner, mange tusen tekster og brev, samt nesten 10 000 personlige eiendeler. I tillegg kommer verk av andre kunstnere.

Tirsdag 21. – tirsdag 28. februar 2023
Frodige Madeira – FULLTEGNET

Avgang fra Biblioteket kl. 06.45 med egen buss til Gardermoen hvor vi sjekker inn på Norwegian.

B

TUREN ER FULLTEGNET – men du kan tegne deg på venteliste. Ta kontakt med
turleder, Berit-Julie Pedersen, e-post: berit-julie@bjped.no – SMS 41 46 41 64

Madeira er den blomsterrike og gjestfrie øya i Atlanterhavet du kan reise til hele året på grunn av det milde og behagelige klimaet. Her kan du vandre i tropisk grønne skoger og bade i oppvarmede basseng, samt nyte fantastiske utsikter. 

Det finnes et hundretalls blomsterarter, urter, eukalyptustrær, vingårder og fruktåkre, og selv om blomstringen varierer etter årstid vil du alltid kunne nyte den frodige floraen. I tillegg har du Madeiras unike urskog som er på UNESCOs bevaringsliste, det 2.150 km lange nettet av vanningskanaler (levadas), som sørger for vann til gårdene, og den ville kysten med bratte klippevegger hvor opplevelsen av skjønnhet er nærmest total! På bakgrunn av sitt vakre og varierte landskap, har denne skogen tidligere blitt kåret til én av de 7 naturlige underverker i Portugal. 

Øyas velkjente gjestfrihet har hundreårige tradisjoner, og service har blitt et av Madeiras varemerker. Livet i hovedstaden Funchal, og likeså i de små byene, er som solskinn for sjelen. Stress har ennå ikke funnet veien hit, så her tar man seg tid til å prate med hverandre – både om livets vesentligheter, om alt og om ingenting. 

Det er inkludert tre hovedmåltider hver dag med fri bar, rom med balkong og tre utflukter. Med unntak av lunsjen på heldagsutflukten til nordkysten inntas alle de inkluderte måltidene på hotellet. 

Utfluktene tar deg nesten øya rundt, og du velger selv hvilke du vil være med på. I tillegg til de tre som er inkludert, kan du også bestille ekstra utflukter av vår reiseleder – eller utforske på egen hånd (se program). 

Sydkysten har det beste klimaet, og det er nettopp her vi bor, på et 4-stjerners nyrenovert all inclusive hotell, sentralt beliggende ved Funchals havpromenade. 2 

Gled deg til: 

✓ Frodig og vakker natur 

✓ Øyas gjestfrihet 

✓ En sosial og hyggelig tur 

✓ Sommertemperatur året rundt 

✓ All inclusive-hotell med sentral beliggenhet 

✓ 

PROGRAM 

Vær oppmerksom på at dette programmet er veiledende og endringer kan forekomme. 

Dag.1 Madeira, Portugals blomsterøy 

Vi møtes som vanlig og tar bussen til Oslo Lufthavn Gardermoen. Innsjekk på Norwegian. På ettermiddagen ankommer vi Madeira hvor reiseleder møter oss i ankomsthallen. Hun introduserer oss for øya på vei til hotellet. Vi sjekker inn, får en velkomstdrink og tar resten av dagen fri etter at reiseleder har vist oss hotellet og området rundt. Middag på hotellet kl 18.30. 

Dag 2 Byvandring i Funchal Finn frem gode sko, for i dag blir det byvandring i Madeiras lille hovedstad. Funchal er en middels stor by med ca. 100.000 innbyggere, men som nok ikke føles så stor som antallet innbyggere antyder. Byens sentrum har en god atmosfære og spesialbutikker, et shoppingsenter og mange kafeer der lokalbefolkningen møtes. Denne vandringen fører oss gjennom Funchals historiske sentrum, som nesten er som en utendørs kunstutstilling med en herlig kreativ atmosfære. I den gamle bydelen er det i tillegg et hav av restauranter og barer, som du kan utforske nærmere når du skal rundt i Funchal på egen hånd. I Rua Santa Maria-gaten har unge kunstnere utsmykket alle gatedørene. Vi går forbi Zarco-statuen, og hører historien om de store oppdagelsesreisende da Madeira ble oppdaget. Vi passerer også Rådhusplassen på vei gjennom brosteinsgatene. 

Det er ved elven mellom «den nye og den gamle» bydelen vi besøker det store grønnsaks-, frukt- og blomstermarkedet: «Mercado dos Lavradores». I markedsbygningen er det opplevelser i flere etasjer. Her får vi et innblikk i hvordan Madeiras milde klima er årsaken til at markedet har ferske råvarer året rundt. Vi får smake tropiske frukter, og nyte synet av Madeiras flotte blomster. (Markedet er stengt søndager.) Byvandringen slutter i Funchal før lunsj. Bli i byen og gå på oppdagelsestur på egen hånd, eller retur til hotellet (på egen hånd). 

Dag 3 Fridag Dagen fri til egen disposisjon.

Dag 4 Heldagsutflukt på Madeiras nordkyst Madeira er geografisk sett ikke så stor, men likevel er landskapet mangfoldig og skifter karakter alt etter hvor på øya du beveger deg. Dette gjør også at det er mye å oppleve i løpet av en ukes opphold. I dag kjører vi inn i Madeiras indre for å oppleve naturens mange ansikter og de utallige små byene vi passerer. Vi begynner i Cabo Girão – en av Europas høyeste kystklipper. Her kan vi nyte den spektakulære utsikten over sydkysten fra den nye «sky-walk’en», en plattform med gjennomsiktig glass. 

Vi fortsetter videre tvers over øya, over store fjellandskap med vill natur. På nordkysten stopper vi i Porto Moniz for en liten pause. Her kan vi nyte solen, havet og været. Hvis tiden tillater det, kan de som er interessert ta en hurtig dukkert i de naturlige bassengene (husk badetøy og håndklær), som er formet av de gamle vulkanene. 

Vi besøker byen São Vicente, som ligger midt på nordkysten. Som i Porto Moniz har lava fra tidligere tiders vulkanutbrudd hatt en avgjørende faktor for byens utseende og oppbygging. Vi besøker adegaen «Porto do Abrigo» hvor vi får smake 3 forskjellige viner og litt snacks. Siste stopp blir i fiskerlandsbyen Câmara de Lobos. 

Vi har med oss en lunsjpakke fra hotellet som vi nyter i løpet av dagen. Tilbake på hotellet sent om ettermiddagen. 

Dag 5 Fridag eller valgfri utflukt Du har nå fått et godt innblikk i Funchals mange muligheter enten det gjelder shopping, restauranter eller kulturelle formål. Har du mest lyst på en dag med avslapning på egen hånd er hele dagen til fri disposisjon. 

Valgfri utflukt: Heldagsutflukt til Madeiras fjell (ikke inkludert). 

I dag tar vi turen opp til Pico Arieiro, et av de høyeste fjellene på øya; 1818 moh. Her får man fantastisk utsikt over øya. 

Neste stopp er Ribeiro Frio, et vakkert og beskyttet naturområde nord på øya. Her tar vi en liten levada-tur til Balcoes. Balcoes (balkong på norsk) er et utkikkspunkt hvor vi kan se utover dalen langt der nede, som om vi står på en virkelig balkong. 

Deretter går turen videre til Faial og til Santana hvor vi stopper for å se på de typiske fargerike trekanthus. Dagens siste stopp blir i Ponta S. Lourenço hvor vi kan se både nord- og sørkystens fantastiske landskap. 

Turen bestilles og betales hos reiseleder på stedet. 

Dag 6 Halvdagsutflukt Eira do Serrado, Monte og Kristus-figuren

Har du lyst til å se noen av Madeiras fabelaktige utsikter, opplever vi dem i dag. Tross den relativt korte avstanden fra Funchals byliv, kommer vi raskt inn i en helt annen verden, når vi nærmer oss utsiktspunktet til «Nonnenes Dal». Området betraktes som et av de skjønneste på øya, og herfra skuer vi utover store fjellmassiver og grønne terrasser, samt husene rundt. Her kan du ta «postkort-bilder» – og kommer du hit på en skyfri dag vil det være «prikken over i’en». Vi hører naturligvis også historien om hvorfor dalen på folkemunne kalles «Nonnenes Dal». 

Fra Eira do Serrado kjører vi gjennom forstedene videre oppover i terrenget til landsbyen Monte, som ligger i et kupert terreng ovenfor Funchal. Herfra kan vi nyte en særdeles flott utsikt over bukten, og vi vil raskt oppdage at Funchal dekker et stort område. Monte er kjent for sin landlige idyll i pittoreske omgivelser, valfartskirken og ikke minst den urgamle tradisjonen med å kjøre slede. Vi fortsetter til et av de beste utsiktspunktene i Funchal: Miradoro das Neves, med en enestående utsikt over Funchalbukten og byen. Vi avslutter med et besøk ved Christo Rei-statuen (1927) i Garajau, som minner om den berømte Jesus-statuen i Rio de Janeiro. Hvis tiden og været tillater det, tar vi en tur ned til den idylliske og fredede stranden ved Garajau. Vi er tilbake på hotellet på ettermiddagen.

Dag 7 Fridag eller valgfri utflukt Dagen fri til egen disposisjon. 

Valgfri utflukt: Levadavandring og den lokale drinken Poncha (ikke inkludert). 

Levadaer er særegent for Madeira. Dette vanningssystemet sørger for at de tørrere delene sør og sør-øst på øya får vann fra områdene med mer fukt. Langs disse levadaene går det stier, og levadavandring er en populær syssel for besøkende på øya. Vandringen tar ca 2 timer. NB! Sko med gummisåler nødvendig. Vi anbefaler ikke denne turen dersom du lider av høydeskrekk eller sliter med svimmelhet. Forhør deg gjerne med guiden på forhånd. 

Turen bestilles og betales hos reiseleder på stedet.

 

Dag 8 Fritid og hjemreise Sammen med reiselederen kjører vi til flyplassen på ettermiddagen og sjekker inn på Norwegian. Vi ankommer Oslo Lufthavn Gardermoen på kvelden, hvor bussen venter og kjører hjem til Fredrikstad. 

Pris på valgfrie utflukter vil bli oppgitt i reiseinformasjonen nærmere avreise.

SLIK BOR VI 

HOTELL ALTO LIDO **** Estrada Monumental, 316, Sao Martinho, 9004-529 Funchal 

Flott 4* hotell som ble renovert i 2018, med sentral beliggenhet 2,5 km fra bykjernen og nære havpromenaden, restauranter, kafeer og butikker. Hotellet har gratis shuttlebuss, både innendørs og utendørs basseng, treningsrom, spa-fasiliteter og gratis wi-fi. 

Alle rommene har balkong, delvis sjøutsikt, a/c, safe, hårføner og TV. 

ALL INCLUSIVE Hotell Alto Lido er et «all inclusive»-hotell som inkluderer: • Frokost, lunsj og middag • Ettermiddagskaffe • Fri bar mellom 11-23 

Maten serveres som buffet. Det er et bredt utvalg av ulike retter, og maten holder en god standard. Det er dog viktig å understreke at det på et «All inclusive hotell» ikke kan forventes «gourmet mat». Du kan fritt velge drikkevarer som kaffe, te, vann, mineralvann, øl, vin og sprit (lokale merker). 

FLY- OG PRISINFORMASJON 

Spesifisert flyinformasjon finner du på bestillingsbekreftelsen din. 

Alle tider er lokale tider. Vær oppmerksom på at eventuelle endringer på flytider er utenfor Aller travels kontroll.
Siden blir oppdatert med tider.

Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må opplyses om ved påmelding. 

Pris pr person i dobbeltrom: kr 16.800,- 

Tillegg for enkeltrom kr 3.150,- 

Avreise: 21.februar 2023 – 8 dager 

Prisen inkluderer: 

✓ Fly Oslo – Madeira tur-retur 

✓ Busstransport Fredrikstad – Oslo lufthavn Gardermoen med retur 

✓ Transport i henhold til program 

✓ 3 utflukter i henhold til program 

✓ 7 overnattinger på 4* hotell 

✓ All inclusive 

✓ Skandinavisktalende guide/reiseleder fra ankomst Madeira 

Prisen inkluderer ikke: 

  • • Reise- og avbestillingsforsikring 
  • • Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge 
  • • Valgfrie utflukter – bestilles hos reiseleder på stedet 

Verdt å vite: 

For å delta på turen må man være selvhjulpen og kunne håndtere sin egen bagasje. Det kan ikke forventes at våre reiseledere skal bistå med dette. 

Lørdag 25. mars 2023
Nationaltheatret
Jordbærstedet

Sted: Nationaltheatret – Hovedscenen
Pris: kr 800,-
Bussavgang: Fra Østfoldhallen Syd v/Elias kl. 16.40 . Fra Biblioteket kl. 17.00.
Arr.ansvarlig: Nina Lill Oksmo. E-post: nina.lill.oksmo@fredfiber.net SMS 92 64 80 51

PÅMELDING HER

Sverre Anker Ousdal spiller hovedrollen når Ingmar Bergmans gripende klassiker tas til scenen.

Den aldrende legen Isak skal reise tilbake til sitt gamle universitet i Lund for å markere at det er femti år siden han tok doktorgraden. Etter en opprivende drøm beslutter han å kjøre bil i stedet for å fly, som planlagt. Med i bilen har han sin svigerdatter, som har flyttet fra Isaks sønn, og som anklager Isak for alltid å ha vært en følelseskald egoist. Stemmer det? Har han i så fall alltid vært det?

Bilturen blir en bevissthetsreise, hvor skillene mellom drøm og virkelighet, fortid og nåtid går i oppløsning. Noen unge haikere bringer liv og røre inn i bilen, i fargerik kontrast til den gamle mannen og den godt voksne kvinnen. Isak dagdrømmer om det som en gang var, ikke minst om ungdomskjæresten Sara, som til slutt valgte Isaks bror. Gradvis avdekker han sannheten om seg selv. 

Johannes Holmen Dahl har markert seg som en av landets mest fremragende regissører, og har blitt belønnet med blant annet Heddaprisen og Kritikerprisen. Når Jordbærstedet settes opp på Hovedscenen har han med seg et stjernelag av skuespillere – deriblant Sverre Anker Ousdal, Anne Marit Jacobsen, Laila Goody og Anne Krigsvoll. Sammen leker de med fortellingens drømmeaktige kvaliteter i et stykke som med vemod og ærlighet lodder ned til kjernen av livets forskjellige faser, fra barndom til alderdom.

Tirsdag 11. april 2023 Maskeballet av Verdi Den Norske Opera & Ballett

Buss: Fra Østfoldhallen kl. 16.15 Fra Biblioteket kl. 16.30
Pris kr 1 000,-
Turleder: Gunnar Haagensen.
e-post: gunnar.haagensen@outlook.com. SMS 91 37 56 51

PÅMELDING HER

Mord på dansegulvet

Kong Gustav elsker sin bestevenns kone, Amelia, men må betale dyrt for kjærligheten. Maskeballet er blant Verdis vakreste, men også mest politiske operaer. Opplev den i tradisjonelle kostymer og maritime scenebilder inspirert av skandinavisk sjøfart.

Når makt, politikk og kjærlighet kolliderer, kan resultatet være fatalt. Det fikk Kong Gustav III av Sverige smertelig erfare, da han 16. mars 1792 ble skutt av kaptein  Anckarström under en maskerade i Stockholmsoperaen.  

Verdis opera handler om denne dramatiske hendelsen i verdenshistorien, og hva som ledet opp til den. Liker du viktorianske kjoler, store korscener og klassisk scenografi med maritime scenebilder, er dette forestillingen for deg! 

Verdis store kjærlighetsduett 

Operaen har blitt kalt «Verdis Tristan og Isolde» og inneholder kanskje den vakreste duetten den italienske operamesteren skrev – der Amelia og Gustav erklærer sin kjærlighet til hverandre.  

På scenen står et topplag av solister, med Marita Sølberg som Amelia, Matteo Lippi som Kong Gustav og Yngve Søberg som Kaptein Anckarström. Operaens kommende musikksjef, Edward Gardner, har den musikalske ledelsen. 

En historie om sensur 

Å drepe en konge på scenen var radikalt og utenkelig i Italia på 1850-tallet. Da Verdis opera hadde sin premiere i Roma i 1859, var handlingen derfor flyttet til Boston på 1600-tallet, med en guvernør i stedet for en konge.  

Vi spiller den opprinnelige versjonen, der handlingen foregår i Stockholm. 

Gratis introduksjon en time før forestilling 

Samproduksjon med Det Kongelige Teater, København 

Mandag 1. – fredag 5. mai 2023
Sorrento og Amalfikysten

Et møte med Sorrento, Capri og Amalfikysten!

Dato: Mandag 1. – fredag 5. mai 2023
Buss: Fra Biblioteket kl. 04.00
Flyavgang med Norwegian: kl. 07.00 Ankomst Napoli kl. 10.15
Pris: kr 13 900,- Tillegg for enkeltrom: kr 1 850,-
Turledere: Wiggo Andersen (Reiseakademiet)
Sture Solvang (Fredrikstad Pensjonistakademi)
Påmelding til: Sture Solvang. e-post: sture.solvang@me.com – SMS 91 13 98 78

Syd for Napoli og Sorrento-halvøya ligger det et lite paradis, Amalfikysten. Med utallige muligheter for panoramautsikt over det smaragdgrønne Middelhavet er dette området et sted mange ønsker å oppleve en gang i livet. Fargerike landsbyer klamrer seg til bratte skråninger som avløses av grønne olivenlunder og terrasser med sitrontrær. Velkommen til en av verdens vakreste kyststrekninger. Velkommen til Amalfikysten.

Fredrikstad Pensjonistakademi inviterer igjen til en reise til det gode liv i Italia.

I tillegg til å oppleve bratte skråninger og vakker natur, besøker vi også utgravningene i Pompeii og ikke minst øya Capri og oltidsbyen Paestum og den høytliggende byen Ravello. Vi har satt sammen et variert og spennende dagsprogram med utflukter og flere måltider inkludert. Under oppholdet skal vi bo i den koselige landsbyen Maiori, like ved Amalfi.

Dag 1 – mandag 1. mai 2023

Reiseledere vil være som vanlig Sture Solvang fra Pensjonistakademiet og Wiggo Andersen i Reiseakademiet i Fredrikstad.

Avreise med buss fra Fredrikstad Bibliotek kl. 0400 på morgenen med kurs for Oslo Gardermoen. Avreise med Norwegian kl. 0700 direkte til Napoli med ankomst kl. 1015. Her venter vår buss som skal frakte oss til Pompeii ved foten av vulkanen Vesuv. Pompeii var en romersk by sørøst for Napoli. I år 79 etter vår tid ble byen fullstendig begravet av et voldsomt utbrudd fra vulkanen Vesuv. Ettersom byen og alt den inneholdt ble forseglet ved katastrofen, har de arkeologiske utgravningene der bidratt med mye informasjonen om livet i en middelstor romersk by.  Etter en god lunsj, fortsetter vi til vårt bosted Hotel De Rosa i byen Maiori. Et hyggelig 3-stjerners hotel sentralt i byen. Felles middag om kvelden. Lunsj og middag inkludert.

Dag 2 – tirsdag 2. mai 2023

Etter en god frokost er vi på farten igjen og i dag besøker vi den høytliggende byen Ravello og ikke minst Sorrento.
Det er fristende å hevde at Ravello er Amalfi-kystens vakreste småby. Uansett er denne høytliggende lille byen et must å få med seg for den som er interessert i historie, arkitektur og kunst. Ravello har en spektakulær beliggenhet, som stiger 360 meter nesten rett opp fra Salernobukten. Ravello og Amalfi-kysten er oppført på Unescos liste over Verdensarv.

Vi gjør en stopp her før ferden går videre til dagens høydepunkt: Sorrento. Sorrento er en av de vakreste feriebyene i denne delen av Italia. Sorrento ligger ytterst på odden som strekker seg ut mot Capri, sør i Napolibukten.  Her nyter vi vår lunsj og litt tid på egenhånd, før ferden går tilbake til vårt hotel i Maiori. Frokost, lunsj og middag inkludert.


Dag 3 – onsdag 3. mai 2023

Etter en god og tidlig frokost er vi på vei mot byen Amalfi og fergen til Capri.  Capri ligger i den sørlige delen av Napoligulfen og øya har vært befolket siden 700-tallet f.Kr. da grekere og fønikere bosatte seg der. Den første person som virkelig verdsatte øya var keiser Tiberius, som tok kontroll over Roma etter Augustus, omkring år 30 e.Kr. Øya fikk en ny oppblomstring tidlig på 1800-tallet. Det var da en voksende interesse for øya blant Europas intellektuelle og kunstnere – tiltrukket av det behagelige klima, øyas beliggenhet og vakre natur.

Capri er blitt kjent gjennom den svenske legen Axel Munthe, som bosatte seg på Capri der han på 1890-tallet hadde bygget en villa «San Michele» på restene av en av keiser Tiberius gamle villaer på øya. Munthe ble en populær person på Capri blant den lokale befolkning, bl.a. da han som lege tok hånd om øyas fattige befolkning uten å ta seg betalt. Munthes villa ble snart kjent og omtalt blant annet på grunn av de omfattende samlinger av antikviteter, og ble et tidlig besøksmål for Munthes venner av såvel kongelige personer som forfattere.

Den er i dag øyes mest besøkte turistmål og er nå et museum. Det er det svenske vitenskapsakademi som disponerer eiendommen, og kunststipendiater på antikkens Italia har anledning til å bo der mens de arbeider på sine avhandlinger. Hans memoarer som ble utgitt som Boken om San Michele er utgitt på mange språk. Tilbake til Amalfi hvor vår buss venter på oss og bringer oss tilbake til vårt hotel. Frokost inkludert.

Dag 4 – torsdag 4. mai 2023

Dagen fri til egen disposisjon, men for de som ikke har fått nok av historie de siste dagene, inviterer vi til en dagstur til oldtidsbyen Paestum og et besøk på en mozarella fabrikk.

Opprinnelig var Paestum en gresk by, kalt Poseidonia. Byen ble anlagt ved havet rundt 600 før vår tid. Fra 273 før vår tid var byen en romersk koloni. Store utgravninger er foretatt. Innenfor den anselige bymuren ligger tre mektige tempelruiner, hvorav særlig Poseidon-tempelet fra omkring 450 før vår tid er vel bevart, et av de beste eksempler på dorisk arkitektur.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-51.png

Vi har de siste årene fått et nært og godt forhold til det italienske kjøkken, og der hører osten mozarella til de grader inn. I dag skal vi besøke en av de mange fabrikkene som ligger i dette område og se nærmere på hvordan den produseres. Mozzarella produseres av bøffelmelk eller kumelk og finnes både som myke og harde varianter til ulike bruksområder. Osten er mest brukt som pizzaost. Tilbake til vårt hotell i god tid før avskjedsmiddagen.
Frokost, og middag inkludert. Lunsj inkludert for dagsturen til Paestum.

Dag 5 – fredag 5. mai 2023

Tidlig frokost og så setter vi kursen for flyplassen i Napoli hvor Norwegian har avreise kl. 1130 direkte til Oslo med ankomst kl. 1430. Felles transport tilbake til Fredrikstad og biblioteket.

Pris per person kr 13 900,- Tillegg for enkeltrom: kr 1 850,-

som inkluderer:

Transport fra Fredrikstad til Gardermoen tur og retur.

Flyreise fra Oslo til Napoli tur og retur med Norwegian på turistklasse

Overnatting i delt dobbeltrom på Hotel De Rosa med frokost inkludert.

Måltider som omtalt i dagsprogrammet.

Reiseledere vil være Sture Solvang og Wiggo Andersen, samt lokale guider der det er nødvendig.

Tillegg for dagstur til oltidsbyen Paestum og besøk på en mozarellafabrikk kr 800,- inkludert lunsj og inngangsbilletter. Minimum 15 deltakere på turen.

Vi har kun 20 plasser til disposisjon på denne turen.

Påmelding til turen skjer til: Sture Solvang på sture.solvang@me.com eller mobil 91 13 98 78 

s

Tirsdag 9. mai 2023
Møt våren i Vestfold

Dato: Tirsdag 9. mai 2023
Sted: Møt våren i Vestfold
Arrangementsansvarlig og påmelding til:
Nina Oksmo E-post: nina.lill.oksmo@fredfiber.net – SMS: 92 64 80 51
Pris: kr 1 590,-
Buss: Fra Biblioteket kl. 08.00. Alternativt Dikeveien v/Elias kl. 07.45
Meld fra til turleder hvor du ønsker å gå på bussen.

Møt våren i Vestfold

9. mai 2023 – 1 dag

«Distriktene omkring Oslofjorden er den del av vårt land som fra naturens side er den mest begunstigede. Ganske særlig gjelder dette landet på vestsiden av fjorden. Her er lune beskyttede fjorder, åpent dyrkbart land og store skoger. Alt ligger her til rette for utvikling av en høy sivilisasjon», fylkesmann Gerckens Bassøe, i Den norske turistforenings årbok for 1947.

Avreise kl 08.00 fra biblioteket i Fredrikstad, alternativt Østfoldhallene Syd kl 07.45, meld fra om du ønsker dette alternativet.

På denne turen skal vi bli litt bedre kjent Vestfold, vår trivelige nabo i vest!

På gode veier går ferden til Moss hvor vi blir med Bastø Fosen fergen til Horten.

Herfra fortsetter turen til Larvik hvor vi får servert formiddagsmat. Etter et hyggelig måltid står opplevelsene for tur. Med lokalguide skal vi bli bedre kjent med Larvik og den fantastiske bøkeskogen som om våren syder av liv.

Turen fortsetter til sjarmerende Helgeroa, kjent for sitt magiske lysforhold som inspirerte kunstneren Harald Solberg til å male flere motiver fra dette området.

Deretter står Mølen for tur. Her finnes spektakulære gravrøyser, spennende svaberglandskap og landets største rullesteinstrand. Vi besøker også garnisonsbyen Stavern som gjerne også benevnes som Norges smil, eller kunstnerbyen ved havet. Både forfatteren Jonas Lie og Herman Wildenvey har hatt sine hjem her. Vi får høre den spennende historien.

Vi avslutter den innholdsrike dagen med middag og omvisning på Midtåsen. Eiendommen er anlagt både for representasjon og som bolig for Anders og Bess Jahre. Eiendommen er tegnet av Arnstein Arneberg som regnes som en av 1900-tallets fremste arkitekter. Salongene er rikt utsmykket og har en storslagen utsikt til parkanlegget, Sandefjord og innseilingen til havnen.
Deretter gå turen tilbake til Fredrikstad.

Reisefakta
Turens veil. pris kr. 1 590,-per person ved minimum 40 betalende deltakere.


Prisen inkluderer:
Transport Ferge Moss – Horten t/r
Formiddagsmat
Middag, to retter på Midtåsen
Lokalguide – 4 timer
Leie av lokaler og omvisning Midtåsen

Prisen inkluderer ikke:

Forsikringer

Drikke til maten

Det tas forbehold om trykkfeil i programmet og endringer en ikke er herre over, samt eventuelle restriksjoner som følge av Covid-19-pandemien.

Lørdag 20. mai – mandag 22. mai 2023 Bli med på oppdagelsesreise i Bohuslän
AVLYST!

Tid: Lørdag 20. mai – mandag 22.mai 2023
Buss: Avreise fra Fredrikstad bibliotek kl. 08.00
Pris:  kr 5 490,-. Tillegg for enkeltrom: kr 1 100,- Påmeldingsfrist: 14. april
Arr.ansvarlig: Eva Eriksen. E-post: evaeriks@online..no – SMS: 97 17 49 48

Påmelding til Eva M. Eriksen innen 1. mai 2023

Bli med på oppdagelsesreise i Bohuslän

Bohuslän strekker seg fra rett nord for Göteborg og opp til norskegrensen. Området som var en del av Norge frem til 1658, er spesielt kjent for «den røde kysten» med den flotte skjærgården . Rødfargen kommer fra mineralet kalifeltspat, som er utbredt rundt Lysekil og mot nord.  Nå som det er motorvei på plass hele veien fra Oslo til Göteborg, er det på tide å ta en avstikker langs smale kystveier og trivelige  små kystsamfunn, du vil garantert bli sjarmert  og imponert over kystens rikholdige og fargerike historie,

Dag 1 : Sännes, Grebbestad, Gerlesborg, Hunnebostad, Malmöen, Uddevalla :

Dagens tema : Stein

Avreise i moderne turbuss fra Fredrikstad bibliotek kl. 08.00. Dagen i dag er viet stenhuggerhistorien! Ferden går i moderne turbuss til Sannäs. Dette lille stedet hadde sin andre storhetstid under stenhuggerperioden ved slutten av 1800 tallet. Vi blir med på en liten spasertur hvor vi får lære mere om denne spesielle epoken som har mange likhetstrekk med Østfolds historie. Deretter fortsetter vi til Gerlesborg. Her skal vi spise lunsj før vi tar turen til Gerlesborg KKV-B- hvor profesjonelle kunstnere arbeider i sine verksteder med ulike teknikker og materiale, men fremfor alt i stein. Ferden fortsetter med ferge til Bohus Malmöen. Det var her stenhuggerindusrien startet. Vi får høre den spennende historien. Deretter går turen til Uddevalla hvor vi skal overnatte i to netter på hotell Bohusgården. Felles middag om kvelden.

Dag 2. Klädesholmen, Hjälteby, Hjälteby, Gustafsberg :

 Dagens tema er Sild og kunst!

Frokost på hotellet.  Vi kjører til Klädsholmen også kalt for Sildens Mecca. Her fantes det en gang i tiden minst 25 sildefabrikker. Silden er en av Sveriges eldste mattradisjoner og kombinasjonsmulighetene er mange. Vi besøker Sildens museum og blir med på en sildesmaksprøving ! Deretter  fortsetter vi til Sundsby säteri der Margareta Huitfeldt bodde. Hun var født i Hurum og var en av Sveriges mektigste kvinner. Vi får høre den fascinerende historien. Felles lunsj.

Deretter reiser vi til Pilane skulturpark som er en opplevelse helt uten om det vanlige.  Med utsikt over Västkystens vakre skjærgård ligger Pilane skulpturpark. I uberørte beiteområder  lar kunsten  fortid  møte nåtid . Hvert år nye skulpturer og nytt tema ! deretter går ferden tilbake til hotellet hvor det blir mulighet for en kort hvil før vi reiser til Gustasberg. I dette ærverdige kurort miljøet skal vi spise middag i Gustafsbergs Baderestaurant . En liten omvisning på området blir det også. Deretter tilbake til hotellet.

Dag 3.Bokenäs, Fiskebeckskil, Brastad :

Frokost på hotellet før utsjekk og avreise fra Uddevalla for denne gang.  Første stopp er Bokenäs gamle kirke som er Bohusläns best bevarte middelalderkirke. Vi fortsetter dretter til idylliske Fiskebäckil hvor smale gater snor seg mellom genuine skipperhus og rorbuer. Høyt oppå berget ligger sommervillaen til Fiskebäckils  store sønn, billedkunstneren  Carl Wilhelmson født i 1866. Mange av hans mest berømte motiv er hentet fra disse områdene. Vi blir med på en guidet omvisning hvor vi får høre den spennende historien om hans liv og virke. Felles lunsj på Röe gård. Ferden går videre med ferge over Gullmarsfjorden som strekker seg fra Lysekil og 25 km inn i landet. Vi gjør en stopp ved helleristningene i Brastad før vi setter kursen hjemover til Fredrikstad.

 

Turens pris inneholder :

Transport i moderne turbuss

To netter Hotel Bohusgården

To frokoster

Tre lunsjer

To middager

Inngang og omvisning som beskrevet i programmet

Vi har med svensk lokalguide

Turens pris inneholder ikke :

Drikke til maten

Forsikringer

Fredag 26. mai 2023
Leif Ove Andsnes spiller Rachmaninoff
Oslo Konserthus

Dato: Fredag 26. mai 2023
Pris: kr 700,-,-
Bussavgang: Fra Østfoldhallen (v/Elias) kl. 16.15. Fra Biblioteket kl. 16.30.
Turleder: Gunnar Haagensen.
E-post: gunnar.haagensen@outlook.com. Mobil: 91 37 56 51

PÅMELDING HER

Fredag 26.5 kl. 19.00  Oslo KonserthusLegg til i din kalender

  1. Sergej Rachmaninoff Pianokonsert nr. 3
  2. Dmitrij Sjostakovitsj Symfoni nr. 5
  1. Klaus Mäkelä dirigent
  2. Leif Ove Andsnes piano

I sesongens siste konserter i Oslo Konserthus er Leif Ove Andsnes solist i Sergej Rachmaninoffs forrykende Pianokonsert nr. 3. Sjefdirigent Klaus Mäkelä dirigerer også Dmitrij Sjostakovitsj’ Symfoni nr. 5.

I 1901 spilte Sergej Rachmaninoff (1873–1943) sin Pianokonsert nr. 2 for publikum for første gang. Konserten ble en enorm suksess, og snart stod oppdragene i kø for Rachmaninoff både som komponist, pianist og dirigent. Noen år senere så han seg nødt til å flytte fra Moskva til Dresden for å få tid og ro til å komponere. En av fruktene av “ensomheten” i Dresden var Pianokonsert nr. 3, som komponisten urfremførte på sin første USA-turné, i New York i 1909. Konserten begynner med en enkel melodi, men stiller etter hvert skyhøye krav til solisten.

I 1935 begynte Dmitrij Sjostakovitsj (1906–1975) på sin fjerde symfoni, hans stilmessig dristigste verk så langt. Året etter var verket ferdig, men før urfremførelsen ble Sjostakovitsj utsatt for kraftig kritikk fra partiavisen Pravda – trolig på ordre fra Stalin. Symfoni nr. 4 ble trukket tilbake, og i sin neste symfoni – den femte – valgte Sjostakovitsj en langt mer konservativ tilnærming. Symfoni nr. 5 fra 1937 fikk kritikken fra myndighetene til å stilne, men ble også en enorm, varig publikumssuksess.