Oppføringer av Sture Solvang

Onsdag 28. august 2019
Jon-Roar Bjørkvold
Det musiske menneske

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 11.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering (2 snitter og kaffe/te for kr 130,-), Jon-Roar Bjørkvold (født 2. mai 1943 i Oslo) er en norsk professor i musikkvitenskap. Bjørkvold er mag. art. i musikkvitenskap fra 1969 […]

Onsdag 25. september 2019
Jørgen Randers
” Kan vi løse klimaproblemet, i Norge og globalt?»

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 11.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering (2 snitter og kaffe/te for kr 130,-), Jørgen Randers (født 22. mai 1945 i Worcester, England) er professor og tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI. Randers har vært dypt engasjert i miljøspørsmål og forsket på klimaproblematikk i nesten 40 år. I internasjonal […]

Onsdag 30. oktober 2019
Øystein Kock Johansen
«Erling Johansen – 100 år»

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 11.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering (2 snitter og kaffe/te for kr 130,-), Øystein Einar Kock Johansen (født 7. oktober 1944) er en norsk arkeolog, forfatter og ekspedisjonsdeltager som var mangeårig medarbeider til Thor Heyerdahl. […]