Onsdag 24. mai 2023
Helge Simonnes
Når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokrati og verdensfred

Foredragsmøtene avholdes på City Scene – Scandic City Hotel – kl. 12.00 (Benytt inngang fra Nygaardsgaten). Etter foredragene er det anledning til hyggelig samvær med servering i Spiseriet. Her serveres «Dagens lunsj» inkl. kaffe – kr 245,-. Meny: Svensk klassiker: Biff à la Rydberg. storfekjøtt i terninger, potet og løk. Serveres med rått egg, agurk og rødbeter. Minibrownie og kaffe. Ønsker du noe annet, kan du bestille à la carte, men da må du vente litt på servering.
Her bestiller du bord (sett dato 24. mai) og trykk antall og «neste») senest tirsdag formiddag før møtet. Spiseriet ønsker at det bestilles på denne måten fremfor pr. telefon

Et bilde som gjorde et meget sterkt inntrykk på Simonnes, var bildet av Patriark Kyrill og Putin, et bilde som sier mer enn tusen ord og som tilkjennegir den sterke støtten Putin har fra Den russisk-ortodokse kirke. Begges syn på vesten er sammenfallende, Vesten er et frafallent samfunn og det er denne retorikken Putin hele tiden bruker.

Når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokrati og verdensfred

Vil kirkene fortsatt støtte opp om «de sterke mennene» Vladimir Putin og Donald Trump?

Russlands invasjon i Ukraina 24. februar 2022 er truende for verdensfreden. Donald Trumps varsel om at han vil gjøre comeback i 2024 forsterker usikkerheten.

Disse to sterke mennene virker å ha en betydelig fascinasjon for hverandre. Begge fremmer en sterk nasjonalisme, og de bruker religion for å skape legitimitet til farlige fiendebilder, patriotisme og konspirasjonsteorier. Hittil har kirker i de respektive stormaktene vært ivrige støttespillere for Putin og Trump. 

Da Putin gikk til angrep på Ukraina, ble han heiet fram av patriark Kirill – den øverste lederen for den russisk-ortodoks kirke. For Putin er det helt avgjørende å ha kirken på sin side. President og patriark er enige om at angrepet på Ukraina er en forsvarskrig for at vestlige verdier ikke skal få innpass. Strid om kjønnsidentitet er en viktig del av dette.

Kirills kirke har lenge vært en sterk bastion for nasjonalismen som blomstrer i Russland. Mange ønsker at landet skal vinne tilbake til gammel storhet.  En tilsvarende verdikrig har i flere år utspilt seg på andre siden av Atlanteren. Også Donald Trump lovte å gjøre landet stort igjen, noe som førte til at mange kirkelige miljøer sluttet opp om ham.

Trump er svekket etter mellomvalget i USA 8. november. Putin er også svekket fordi han gått på militære nederlag. Det kan lede til panikkartede handlinger og bruk av en enda sterkere retorikk enn det vi hittil har sett. Det gjelder også den religiøse retorikken. Putins «satanismetale» i oktober 2022 var et eksempel på det.

Fascinasjonen for politiske ledere som spiller på Gud, fedrelandet og familien gjør seg nå gjeldende også i europeiske land. Ungarns statsminister Viktor Orban er blitt en lederskikkelse blant verdens høyreorientert. I Italia ble Giorgia Meloni høsten 2022 valgt til statsminister med «Gud, nasjonen og familien» som det viktigste slagordet. Hun regjerer nå på nåde av Putin-vennen Silvio Berlusconi.

  • Kirkelig støtte til politikere som fører et kraftfullt språk er eksempler på hvor sårbart det blir når grensene mellom politikk og religion utviskes, sier Helge Simonnes.

I skjæringspunktet religion og politikk er Simonnes en mye benyttet foredragsholder i biblioteker, seniorsentre, senioruniversteter, Rotary-klubber, kirkeakademier, og menigheter. Han er fast spaltist om dette temaet i Dagsavisen og har gitt ut flere bøker: Kampen om korset i politikken (2019) og Trump, Gud og kirken (2021). Vinteren 2022 kommer ny bok med arbeidstittelen Putin den hellige. Når tyrann og kirke spiller på lag.

Simonnes var sjefredaktør i avisen Vårt Land fra 1991 til 2016. Han har vært styreleder i Norsk Presseforbund og Mediebedriftenes Landsforening.

Print Friendly, PDF & Email