Onsdag 21. mars 2018
Inge Eidsvåg

En lærer påvirker evigheten.